19 lipca 2024

Konkurs fotograficzny pod patronatem prezesa NRL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski objął patronatem XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Plakat konkursu

Celem konkursu jest prezentacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny, popularyzacja twórczości fotograficznej w środowisku medycznym oraz inspiracja do rozwoju zdolności twórczych.

Kluczowe terminy:

  • nadsyłanie prac do 31 października 2024 r.,
  • rozstrzygnięcie konkursu do 17 listopada 2024 r.,
  • wernisaż z wręczeniem nagród 14 grudnia 2024 r.

Konkurs organizowany jest przez Lubelską Izbę Lekarską, Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, są na stronie https://kultura.oil.lublin.pl.