Prezes NRL: Skandal!

To najłagodniejsze określenie, jakie usłyszałem po przyjęciu przez Sejm 27 listopada ustawy otwierającej nasz kraj dla cudzoziemców, którzy będą mogli uzyskać prawo wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty bez znajomości języka polskiego i bez rzeczywistej weryfikacji ich kompetencji zawodowych – pisze prezes NRL prof. Andrzej Matyja dla „Gazety Lekarskiej”. W środowisku wrze. Są już głosy, … Czytaj dalej Prezes NRL: Skandal!