Reklama z zębem w tle

Przed wojną często promowano usługi dentystyczne, nie przestrzegając żadnych zasad – pisze Lucyna Krysiak. Podziały historyczne, ekonomiczne i kulturowe, będące spuścizną po zaborach, znacząco wpłynęły na kształtowanie się rynku usług dentystycznych w dwudziestoleciu międzywojennym. Świadczeń stomatologicznych udzielały osoby o różnym przygotowaniu zawodowym i umiejętnościach. Wówczas w Polsce praktykowało 10,6 tys. osób parających się stomatologią, wśród … Czytaj dalej Reklama z zębem w tle