System monitorowania niepożądanych działań leków do poprawy

Bez przekazania informacji o działaniu niepożądanym związanym ze stosowaniem produktu leczniczego nie ma szans, by system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii spełnił swoje zadanie. Nadzór ten, prowadzony globalnie oraz indywidualnie w poszczególnych krajach, jest ważnym elementem systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Foto: pixabay.com Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, system monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo … Czytaj dalej System monitorowania niepożądanych działań leków do poprawy