Uproszczony dostęp do zawodu – zgodność z prawem unijnym

W 2020 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności wprowadzono, w dwóch szybko następujących po sobie nowelizacjach, przepisy regulujące tzw. uproszczony dostęp do wykonywania w Polsce zawodów lekarza i lekarza dentysty przez osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską – pisze mec. Marek Szewczyński. Ma to być … Czytaj dalej Uproszczony dostęp do zawodu – zgodność z prawem unijnym