Z powodu pandemii sytuacja finansowa szpitali zeszła na dalszy plan

Jak dobie pandemii COVID-19 radzą sobie szpitale? Z dr. Jerzym Friedigerem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, członkiem Prezydium NRL, rozmawia Mariusz Tomczak. Na początku września zmieniły się zasady rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co to oznacza dla szpitali? Do 4 września szpitale otrzymywały co miesiąc 1/12 raty kontraktu niezależnie od … Czytaj dalej Z powodu pandemii sytuacja finansowa szpitali zeszła na dalszy plan