Kształcenie lekarzy: wymóg etyczny i prawny

Ustawiczna edukacja to podstawowy obowiązek lekarzy wynikający z samej istoty zawodu. Jak jest realizowany w NIL, pokazuje droga, jaką udało się przejść od Ośrodka Doskonalenia Zawodowego do Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia – pisze Adrian Boguski. Potrzeba stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności to wynik przede wszystkim szybkiego rozwoju nauki i innowacji w medycynie. W … Czytaj dalej Kształcenie lekarzy: wymóg etyczny i prawny