MEDYCYNA (Strona 2)

Transmisja nowotworu matki na potomstwo?

Opisano przypadki prawdopodobnej transmisji nowotworu matki na noworodka podczas porodu. Transmisja nowotworu matki na potomstwo jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Szacuje się, że występuje u około 1 niemowlęcia na każde 500 000 matek chorych...

Candida auris: przełomowe odkrycie

Patogenne drożdżaki Candida auris wyizolowano w Korei Południowej już w 1996 r., jednak opisano je po raz pierwszy dopiero w roku 2009 – gdy odkryto je u pacjenta z Japonii cierpiącego na zakażenie przewodu słuchowego zewnętrznego. Ten...

Naukowcy chcą powstrzymać przejadanie się

Według WHO częstość występowania otyłości na całym świecie wzrosła od 1975 r. prawie trzykrotnie. W 2016 r. aż 39 proc. dorosłych na całym świecie miało nadwagę, a 13 proc. – otyłość. Międzynarodowy zespół naukowców pod...

By historia medycyny nie uległa zapomnieniu

Prof. Andrzej Grzybowski, redaktor naczelny „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, zaprasza do współpracy i współredagowania pisma lekarzy doceniających wartość historii medycyny. Zainteresowanie tą tematyką znajduje odzwierciedlenie...