13 czerwca 2024

SAMORZĄD

Rzecznik NIL: każdy z nas kiedyś będzie pacjentem

Tekst miał być zupełnie o czymś innym. I w dniu deadline’u gruchnęła dobra dla środowiska wiadomość, a nawet dwie. Obie...

Nowocześniej i bliżej pacjenta. Zjazd ważnych zmian

Będzie nowocześniej, wygodniej i bliżej pacjenta. Wprowadzenie elektronicznego trybu głosowania w wyborach do izb oraz pierwsza od ponad 20 lat...

Ochrony zdrowia nie da się naprawić wycinkowo

Klauzula wyższego dobra to temat przewodni w samorządzie zawodowym z uwagi na dobro pacjentów – powiedział Grzegorz Wrona, sekretarz Naczelnej...

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej: rewolucja czy ewolucja?

Nowy kodeks jest bardziej jednoznaczny oraz lepiej dostosowany do aktualnych wyzwań w obszarze medycyny. Dokument zacznie obowiązywać od 1 stycznia...

W NIL powstała Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie została zawiązana Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa. W jej skład weszli: Fundacja Healthcare...

Prezes NRL: jako samorząd osiągnęliśmy wielki sukces

Rozpoczynaliśmy bieżącą kadencję izby z hasłem „Samorząd przyszłości – słuchać, angażować, skutecznie działać”. Zgodnie z tą maksymą, przez prawie dwa...

Samorząd musi obejmować wszystkich lekarzy

Lekarz z istnienia Izb może tylko korzystać. Nie wyobrażam sobie zatrzymania tego koła zamachowego, które puściliśmy w ruch – mówił...

Po co lekarzom gazeta?

W ciągu 35 lat bardzo zmieniał się charakter „Gazety Lekarskiej”, ale do dziś aktualne jest oczekiwanie, że będzie ona źródłem...

Zbigniew Brzezin: Dziś musimy myśleć o wypracowaniu kompromisu

Trzeba znaleźć złoty środek i sposób na to, jak w zawiłościach zmieniającego się świata zachować równowagę między dobrą, wartościową pracą...

Prezydium NRL o pomocy medycznej za granicą

Należy z dużym szacunkiem podchodzić do działalności lekarzy chcących bezinteresownie nieść pomoc medyczną ludności cywilnej – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady...

Między idealizmem i buntem. Wywiad z byłym prezesem NRL

W czasie krajowych zjazdów lekarzy w latach dziewięćdziesiątych było dużo mniej emocji – mówi dr n. med. Krzysztof Madej, prezes...

Polak doradcą Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (WMA)

Michał Matuszewski będzie pełnił funkcję oficjalnego doradcy (ang. official advisor) Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (World Medical Association - WMA) przy Stałym...