EDM – budujemy spójny system e-zdrowia

Cyfryzacja jest jednym z priorytetowych zadań w ochronie zdrowia. Po wprowadzeniu e-zwolnienia, e-recepty, teleporady i e-skierowania, od 1 lipca br. weszła elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)....