24 czerwca 2024

News

Prezes NRL: Czas to pieniądz. I zdrowie

Zawsze na przełomie roku zdajemy sobie sprawę z upływającego czasu. Po podsumowaniu dotychczasowych działań przychodzi moment planów na przyszłość, chwila zadumy, jak wykorzystać czas, a...

Niedosyt z nutą sukcesu. Wywiad z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Nie można mówić o realizacji postulatów samorządu bez adekwatnego wzrostu finansowania całego systemu ochrony zdrowia. I tego właśnie się domagamy – mówi prezes Naczelnej Rady...

Subskrypcja „Gazety Lekarskiej”

Formularz dostępny jest pod adresem: https://nil.org.pl/gazeta

(Samo)rząd. Czym zajmują się izby lekarskie?

Po co został powołany samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów? Czym się zajmuje i jak różnorodne zadania nakładają na izby przepisy prawa? Co sprawia, że...