MEDYCYNA

Chorzy na atopowe zapalenie skóry (AZS) potrzebują terapii biologicznej

Pacjenci z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry potrzebują terapii biologicznej, która daje im szansę na normalne życie – przekonują eksperci w rozmowie z PAP. „Atopowe zapalenie skóry jest ciężką chorobą u dzieci i u...

Blisko pełnej sekwencji ludzkiego genomu

Naukowcy dodali już 200 mln par zasad DNA i 115 genów kodujących białka. Nie udało im się jeszcze całkowicie zsekwencjonować chromosomu Y. Kiedy dwie dekady temu ogłoszono sekwencjonowanie genomu ludzkiego, sekwencja nie była kompletna –...

Badanie krwi do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera

Międzynarodowy zespół badawczy opracował proste, ale rzetelne badanie krwi do wczesnego wykrywania i badań przesiewowych choroby Alzheimera (AD) z dokładnością przekraczającą 96 proc. Zespół kierowany przez prof. Nancy Ip, wiceprezes ds....

Polscy naukowcy pracują nad usuwaniem koronawirusów z powietrza

Zespół z Uniwersytetu Gdańskiego i innych ośrodków badawczych uzyskał 3,5 mln zł dofinansowania dla prac nad urządzeniem, które z pomocą fotokatalizatorów ma oczyszczać powietrze z SARS-CoV-2 i innych koronawirusów. Korzystać z niego...

Urządzenia medyczne. Nanocząstki srebra przedostają się do organizmu

Urządzenia medyczne stosowane w szpitalach mogą powodować akumulację srebra w wątrobie u pacjentów cierpiących na choroby tego organu – ustalił zespół pod kierunkiem polskich naukowców. Ze względu na swoje odkażające właściwości...

Powstało pierwsze w kraju Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych

Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych, czyli pierwsza w Polsce placówka przeznaczona do prowadzenia badań klinicznych u dzieci i młodzieży, od kilku działa w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Foto: arch....

Dr hab. Jerzy Jaroszewicz: Po wakacjach będzie czwarta fala pandemii

Im więcej sił rzuca się do walki z COVID-19, tym większe są braki w innych obszarach. Z dr. hab. Jerzym Jaroszewiczem, specjalistą chorób zakaźnych, kierownikiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1...

Kraków: opracowali metodę, która przyspieszy proces produkcji leków

Skrócenie czasu produkcji leków przeciwdepresyjnych o 90 proc., a leków przeciwnowotworowych nawet o 50 proc., to efekt rozwiązania opracowanego przez zespół badaczy z Politechniki Krakowskiej. Metoda nie tylko zmniejszy czas produkcji leków,...

Prof. Mariusz Zimmer: Stare musi odejść

Obecna ginekologia i położnictwo wymaga zmian, również co do sposobu myślenia. Z prof. Mariuszem Zimmerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, rozmawia Lucyna Krysiak. Jak wygląda zderzenie ginekologii i położnictwa...

Inteligentne opatrunki z czujnikami gojenia

Naukowcy opracowali inteligentne opatrunki na rany z wbudowanymi nanoczujnikami, które świecą, aby ostrzec pacjentów, gdy rana nie goi się prawidłowo. Wykorzystując przeciwbakteryjne i przeciwzapalne właściwości wodorotlenku magnezu,...

Zrozumieć mechanizmy rozwoju guzów mózgu

Pierwszy kompleksowy „Atlas obszarów regulatorowych aktywnych w glejakach o różnym stopniu złośliwości”, który ujawnił zaburzenia ekspresji genów i nowy mechanizm regulujący inwazyjność złośliwych guzów mózgu, opracowali naukowcy...

Apel o szczepienie uczniów i personelu szkół

Szczepionki skutecznie chronią dorosłych, młodzież i dzieci – piszą naukowcy z Zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN i radzą, by w obliczu czwartej fali koronawirusa poddać szczepieniom personel szkół i uczniów. W opublikowanym we...