22 kwietnia 2024

chirurgia

Siedzimy źle i za długo

Schorzenia kręgosłupa to jedna z najczęstszych przyczyn absencji chorobowych. Starzenie się społeczeństwa nie jest jedynym powodem wzrostu liczby pacjentów wymagających leczenia – pisze Mariusz Tomczak....

Wygrana chirurgów

W tym roku mija 135 lat od pierwszej znanej próby chirurgicznej korekcji wrodzonego zarośnięcia przełyku, wykonanej w Londynie przez Charlesa Steele’a. Zanim doszło do pierwszego...

Roboty chirurgiczne pomogą kolejnym polskim pacjentom

Od 1 sierpnia 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansuje leczenie chirurgiczne nowotworów błony śluzowej macicy i raka jelita grubego z wykorzystaniem robotów. Foto: Mariusz...

Lekarz zmęczony hałasem

W placówkach ochrony zdrowia hałasu przybywa, co dodatkowo utrudnia pracę lekarza – mówi prof. Piotr H. Skarżyński, otochirurg, w rozmowie z Karoliną Kowalską. Foto: Centrum...

Wojna a system ochrony zdrowia. Zmiana mentalna jest najważniejsza

Kiedy rzeczywistość wymusza na nas pewne działania, wszystko da się zrobić – mówi Piotr Szetelnicki, specjalista medycyny ratunkowej, lider Emergency Medical Team Polskiej Misji Medycznej,...

Rutyna w medycynie jest niebezpieczna

Wieloletnie doświadczenie zawodowe nie pozwala na stawianie rozpoznania tylko na podstawie rzutu oka na chorego, bez wywiadu, badania i zlecenia dodatkowej diagnostyki - pisze Jacek...

Amputacja kończyny bez wyraźnej zgody niemożliwa

Każdy ma prawo odmówić leczenia, nawet jeśli powodowałoby to zagrożenie jego życia. Dlatego precyzyjnie wyrażoną wolę pacjenta, który wie o skutkach swojej decyzji i na...

Lubelski da Vinci (wideo)

Tylko kilkanaście placówek medycznych w Polsce posiada robota da Vinci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie jest jedną z nich. Foto: Mariusz...

Obturacyjny bezdech senny

Nowa koncepcja chirurgii szczękowej HKU Dentistry jest skuteczna w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego w ponad 50 proc. przypadków....

Nieśmiertelni, czyli fabryka narządów zamiennych. Część 2: Charles Lindbergh

W latach 30. XX w. Alexis Carrel (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1912 r.), realizując marzenia o przeszczepianiu narządów, rozpoczął eksperymenty na wyizolowanych...

Problem tkwi w relacjach. Ludzka twarz medycyny

O tym, że nad medycyną wisi widmo dehumanizacji, mówi się w środowisku lekarskim od dawna, głównie przy okazji wprowadzania nowych technologii, sztucznej inteligencji, telemedycyny i...

Podiatra – zespół powołany przez MZ opracuje zadania zawodowe

Najpóźniej do 31 sierpnia zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia opracuje kwalifikacje i zadania zawodowe dla zawodu podiatra. W jego składzie są m.in konsultanci krajowi w...