24 czerwca 2024

Jarosław Biliński

Lekarze przypominają ministrowi, że umów należy dotrzymywać

We wtorek w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Porozumienia Rezydentów OZZL. Do udziału w niej została zaproszona Naczelna Rada Lekarska. Foto:...

Dr Jarosław Biliński: Jesteśmy w pełnej gotowości do walki o postulaty

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera rozbieżności z treścią porozumienia zawartego 8 lutego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów...