17 kwietnia 2024

Lekarze przypominają ministrowi, że umów należy dotrzymywać

We wtorek w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Porozumienia Rezydentów OZZL. Do udziału w niej została zaproszona Naczelna Rada Lekarska.

Foto: Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Podczas konferencji odniesiono się do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować zobowiązania ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zawarte w porozumieniu podpisanym 8 lutego br.

– Ustawy nie ma. Jest projekt, co do którego mamy wiele zastrzeżeń – powiedział Jarosław Biliński, jeden z liderów Porozumienia Rezydentów OZZL, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. – Projekt ustawy przygotowany był w przedziwnym trybie, bez konsultacji eksperckich, bez założeń – wyliczał Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak dodał, wobec braku konsultacji władze samorządu lekarskiego założyły, że podstawą do zaopiniowania ustawy jest zgodność projektu z treścią porozumienia zawartego z rezydentami w lutym, a tego w niektórych miejscach bardzo daleko. Zdaniem wiceprezesa NRL niepokój budzi tryb procedowania przepisów ważnych dla środowiska medycznego i pacjentów. – Naczelna Rada Lekarska popiera treści zawarte w porozumieniu. Umów należy dotrzymywać – dodał dr Madej.

Miejsce zwołania konferencji nie było przypadkowe. W hallu tego szpitala jesienią zeszłego roku młodzi lekarze skupieni wokół OZZL prowadzili protest głodowy. – Niedawno otwarty Dziecięcy Szpital Kliniczny jest zadłużony na 400 milionów złotych i jest w postępowaniu upadłościowym. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie miał wyjścia i władze uczelni musiały podjąć decyzję o konsolidacji szpitali klinicznych. Ich łączny dług wynosi około 800 milionów złotych – mówił dr Biliński.

Zdaniem dr. Bilińskiego obecna sytuacja finansowa szpitala wynika z zaniechań ze strony rządu, który nie realizuje głównej obietnicy złożonej lekarzom i pacjentom, tzn. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Rezydenci nie wykluczają wznowienia protestu, jeżeli zostaną zerwane warunki porozumienia. Pod koniec lipca zaplanowano spotkanie przedstawicieli m.in. samorządu lekarskiego, OZZL, Porozumienia Rezydentów OZZL i Federacji Porozumienie Zielonogórskie.