18 kwietnia 2024

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta przekazało postulaty MZ

Do minister zdrowia Katarzyny Sójki trafiła lista 27 postulatów wypracowanych przez Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. – Stawiamy na dialog z udziałem pacjentów, profesjonalistów...

Wspólny cel: poprawa jakości w ochronie zdrowia

Musimy wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa leczenia – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Klaudiusz Komor. Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska W środę 21 czerwca...

Bezpieczeństwo leczenia. Jakość, jak to łatwo powiedzieć…

Lato upłynie pod znakiem może nie jakości w ochronie zdrowia, ale niewątpliwie ostrych, choć nie zawsze merytorycznych, sporów o nią – pisze Małgorzata Solecka. Foto:...

Koordynowana.pl – mały projekt, wielka zmiana

Serwis www wspierający podmioty POZ, specjalistów i dietetyków w nawiązaniu współpracy w ramach opieki koordynowanej to projekt środowiska lekarzy skupionych w Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej...

NIL o odrzuceniu ustawy o jakości: mamy sukces

„Mamy sukces: ustawa o jakości w ochronie zdrowia odrzucona!” – napisano na profilu Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) tuż po głosowaniu w Sejmie. Zdecydował zaledwie jeden...

Środowisko lekarskie apeluje do prezydenta o weto

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) został udostępniony link do petycji Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL) w sprawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i...

Minister zdrowia zachwala, Porozumienie Organizacji Lekarskich krytykuje

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie wypacza oba te pojęcia – w taki sposób Porozumienie Organizacji Lekarskich, w którego skład wchodzi m.in....

Porozumienie Organizacji Lekarskich wznowi działalność?

To odpowiedni moment na wznowienie działalności Porozumienia Organizacji Lekarskich, w którego skład wchodziła m.in. Naczelna Izba Lekarska i Porozumienie Zielonogórskie – mówią Łukasz Jankowski, Jacek...

Opieka koordynowana – do realizacji daleko

Zmiany, jakie zachodzą w podstawowej opiece zdrowotnej, dotyczące poszerzania kompetencji lekarzy tego sektora lecznictwa, wywołują szereg kontrowersji, które dodatkowo nasiliło wprowadzenie od 1 października opieki...

Ręce mi opadają, gdy słyszę, że placówki POZ są zamknięte

Z Joanną Szeląg, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej, wiceprezesem Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie”, rozmawia Mariusz Tomczak. Foto: arch. prywatne Czy z punktu widzenia lekarzy...

W przyszłości trzeba przyjrzeć się infrastrukturze w placówkach POZ

Rozdział pacjentów na godziny nie sprawdza się w okresie epidemii chorób zakaźnych. Z dr. Jackiem Krajewskim, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej, prezesem zarządu Federacji Związków Pracodawców...

Leczymy mimo wszystko, ale w środowisku wrze

Porozumienie Organizacji Lekarskich domaga się m.in. skokowego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia (6,8 proc. PKB w 2021 r.), wprowadzenia systemu no-fault, zniesienia części obciążeń biurokratycznych...