13 czerwca 2024

Minister zdrowia zachwala, Porozumienie Organizacji Lekarskich krytykuje

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie wypacza oba te pojęcia – w taki sposób Porozumienie Organizacji Lekarskich, w którego skład wchodzi m.in. Naczelna Izba Lekarska, ocenia rządowy dokument, który od wczoraj procedowany jest w Sejmie.

Adam Niedzielski. Foto: Sejm

W środę 11 stycznia, w godzinach wieczornych, w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Jego najważniejsze założenia zaprezentował z trybuny sejmowej minister zdrowia Adam Niedzielski, wskazując, że „domyka on koncepcję reformowania systemu opieki zdrowotnej, która została zaproponowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy”.

– Mamy gwarancję wzrostu nakładów, gwarancję wzrostu minimalnych wynagrodzeń, a teraz chcemy wprowadzić gwarancję jakości i bezpieczeństwa dla pacjenta. Chcemy zagwarantować, że zwiększone środki będą przekładały się na efekty dla pacjentów – wymieniał minister. Jak podkreślił, jakość ma mieć nie tylko wymiar kliniczny, dotyczący bezpośrednich efektów leczenia, ale również obejmuje perspektywę pacjenta i perspektywą zarządczą.

„Daleki od pierwotnych założeń”

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Organizacji Lekarskich, podczas którego przeanalizowano rządowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz podjęto decyzję o konieczności wystosowania apelu z kluczowymi uwagami.

W apelu opublikowanym na stronie internetowej NIL oceniono, że mimo wielomiesięcznych prac nad projektem jest on daleki od oczekiwań i pierwotnych założeń, a niektóre jego części, m.in. dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych czy działań represyjnych i kar, są niebezpieczne dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.

„Niedopracowany”, „zawiera fundamentalne błędy”

Zdaniem Porozumienia Organizacji Lekarskich projekt ustawy jest niedopracowany oraz zawiera fundamentalne błędy. Nie uwzględnia takich koncepcji jak: kultura bezpiecznego traktowania czy prawdziwy system no-fault. Posiada zapisy promujące wzajemną nieufność i konflikty, a nie współpracę w kierunku poprawy jakości i bezpieczeństwa.

W apelu POL zwrócono uwagę, że regulacje i mechanizmy zawarte w rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie przełożą się na realną poprawę jakości i bezpieczeństwa. Nowa regulacja „w znikomym stopniu” wpłynie na rzeczywistość w ochronie zdrowia, nie zredukuje przeciążenia sądów i prokuratur i nie zmniejszy presji wywieranej na personel, skutkującej np. niedoborami lekarzy w specjalizacjach zabiegowych. Nie ułatwi pacjentom uzyskania szybkich i godnych odszkodowań, a także nie przyczyni się do poprawy standardów opieki.

„Nie przyniosą oczekiwanych efektów”

Projekt ustawy przewiduje krótki czas na zgłoszenie zdarzenia niepożądanego (kierownictwo placówki ma mieć 72 godziny od momentu jego zaistnienia), co – zdaniem POL – nie ma racji bytu. Jak wskazano w apelu, z uwagi na „inkubatoryjny” charakter zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, często powzięcie wiedzy o zdarzeniu niepożądanym następuje późno, np. w czasie pobytu pacjenta w innej placówce medycznej.

„Na podstawie naszych doświadczeń w pracy w systemie ochrony zdrowia i codziennej pracy z pacjentami, wskazujemy trzy zasadnicze obszary, w których proponowane regulacje nie przyniosą oczekiwanego przez pacjentów i medyków efektów” – napisano w apelu POL. Te obszary dotyczą:

  • zgłaszania zdarzeń niepożądanych,
  • systemu kompensacji,
  • dostępu do danych zbieranych w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.

Apel dotyczący projektu ustawy o jakości jest dostępny na stronie NIL.

Porozumienie Organizacji Lekarskich

W skład Porozumienia Organizacji Lekarskich wchodzą: NIL, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Chirurgów Skalpel oraz Porozumienie Rezydentów.