13 czerwca 2024

Porozumienie Organizacji Lekarskich

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta przekazało postulaty MZ

Do minister zdrowia Katarzyny Sójki trafiła lista 27 postulatów wypracowanych przez Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. – Stawiamy na dialog z udziałem pacjentów, profesjonalistów...

Ustawa o jakości odrzucona przez Senat. Co teraz?

Senat odrzucił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – od dawna krytykuje ją m.in. Naczelna Izba Lekarska (NIL) i Ogólnopolski Związek Zawodowy...

Klaudiusz Komor: ustawy nie spełniają naszych oczekiwań

Po tym, jak w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) odbyło się drugie spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) wydało dwa...

A co z personelem? Środowisko lekarskie o ustawie o jakości

W ustawie o jakości nie ma wskaźnika dotyczącego personelu medycznego, mimo że warunki pracy są kluczowym aspektem jej poprawy, a zła organizacja pracy może prowadzić...

POL: trzeba odejść od kultury winy i kary

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), tworzone m.in. przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL), apeluje o odejście od kultury winy i kary na rzecz kultury sprawiedliwego traktowania oraz...

Z parlamentu. O bezpieczeństwie personelu medycznego

Agnieszka Gorgoń-Komor (senator i lekarz): - Chcemy czuć się w pracy bezpiecznie. Piotr Pawliszak (prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie): - Personel medyczny pracujący w...

Minister zdrowia zachwala, Porozumienie Organizacji Lekarskich krytykuje

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie wypacza oba te pojęcia – w taki sposób Porozumienie Organizacji Lekarskich, w którego skład wchodzi m.in....

Porozumienie Organizacji Lekarskich wznowi działalność?

To odpowiedni moment na wznowienie działalności Porozumienia Organizacji Lekarskich, w którego skład wchodziła m.in. Naczelna Izba Lekarska i Porozumienie Zielonogórskie – mówią Łukasz Jankowski, Jacek...

Postulaty Porozumienia Organizacji Lekarskich

Porozumienie Organizacji Lekarskich zostało zawarte 28 stycznia 2012 r. w Poznaniu. W jego skład weszły wówczas organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w...

Dziewiątka POL-u – na ratunek ochronie zdrowia

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) reaktywuje swoją działalność i domaga się niezwłocznego rozwiązania problemów, z jakimi boryka się polska ochrona zdrowia, nie tylko tych związanych z...

Leczymy mimo wszystko, ale w środowisku wrze

Porozumienie Organizacji Lekarskich domaga się m.in. skokowego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia (6,8 proc. PKB w 2021 r.), wprowadzenia systemu no-fault, zniesienia części obciążeń biurokratycznych...

Dziewiątka POL-u

Porozumienie Organizacji Lekarskich - poza Naczelną Izbą Lekarską - tworzy Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów „Skalpel”. Foto: pixabay.com...