20 maja 2024

Dziewiątka POL-u

Porozumienie Organizacji Lekarskich – poza Naczelną Izbą Lekarską – tworzy Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów „Skalpel”.

Foto: pixabay.com

9 grudnia, w czasie konferencji prasowej w siedzibie NIL w Warszawie (szerzej relacjonujemy ją TUTAJ), przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich przedstawili postulaty, którymi w najbliższym czasie powinien zająć się minister zdrowia.

Najważniejsze tezy „Dziewiątki POL-u” to:

  1. Zagwarantujcie wszystkim medykom środki do leczenia i ochrony niezależnie od typu placówki.
  2. Zagwarantujcie ubezpieczenia personelu medycznego na wypadek trwałej choroby nabytej w trakcie udzielania świadczeń lub śmierci.
  3. Zagwarantujcie bezpieczeństwo prawne lekarzom zgłaszającym powikłania a pacjentom szybką ścieżkę naprawy szkody.
  4. Zagwarantujcie przejrzyste i jednoznaczne zasady wynagradzania.
  5. Nie każcie nam określać i odpowiadać za wysokość refundacji wypisywanego leku.
  6. Zagwarantujcie wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB nie wliczając w to wydatków związanych z epidemią już w 2021 r.
  7. Ograniczcie biurokrację.
  8. Zagwarantujcie klarowny proces rekrutacji na specjalizację i kierowania na rezydenturę oraz jasno określony przebieg szkolenia.
  9. Zmieńcie organizację systemu opieki zdrowotnej oraz procedury organizacyjne w COVID-19.

Szczegółowe rozwinięcie postulatów Porozumienia Organizacji Lekarskich znajduje się na stronie internetowej http://leczymymimowszystko.pl.