20 kwietnia 2024

Klaudiusz Komor: ustawy nie spełniają naszych oczekiwań

Po tym, jak w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) odbyło się drugie spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) wydało dwa stanowiska w sprawie poselskich projektów ustaw dotyczących jakości w ochronie zdrowia.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

– Impulsem do powołania Forum było odrzucenie w Sejmie projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwa pacjenta – przypomina wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Klaudiusz Komor.

W środę 28 czerwca 2023 r. Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) – zrzeszające NIL, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL), Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Rezydentów OZZL – wydało dwa stanowiska dotyczące poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Dokumenty są efektem prac Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. – Ustawy przyjęte przez Sejm nie spełniają oczekiwań środowiska medycznego – dodaje wiceprezes NRL Klaudiusz Komor. W jego ocenie planowane przepisy nie gwarantują wprowadzenia systemu opartego na jakości i zaufaniu, czego od dawna domaga się środowisko medyczne.

Ustawa o jakości

Uwagi POL do ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta koncentrują się przede wszystkim na wskaźnikach jakości, które zostały podzielone na trzy obszary: kliniczny, konsumencki i zarządczy. W ocenie POL to, że nie ma wskaźnika dotyczącego personelu, stanowi „znaczące niedopatrzenie”. „Warunki pracy personelu medycznego są kluczowym aspektem jakości w ochronie zdrowia, a zła organizacja pracy, nierówne traktowanie, przemęczenie i wypalenie zawodowe są jednymi z czynników prowadzących do zdarzeń niepożądanych” – podkreślono.

POL ostrzega, że ustalanie wskaźnika klinicznego może być obarczone dużym błędem i skłaniać do budowania groźnego dla pacjenta modelu faworyzowania placówek podejmujących się łatwiejszych przypadków. „Wyższa śmiertelność będzie np. w szpitalach posiadających SOR-y, centra urazowe i placówkach przyjmujących w trybie pilnym pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, a niższa np. w placówkach, posiadających oddział chirurgiczny, podejmujący się rutynowych zabiegów planowych” – wskazano.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=71753.

Ustawa o prawach pacjenta

Z kolei w stanowisku w sprawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw pozytywnie oceniono założenia zmian, ale zaapelowano o uwzględnienie kilku zastrzeżeń w dalszym procesie legislacyjnym. W ocenie POL idea wdrożenia modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych jest słuszna, ale należy stworzyć model, w którym osoby poszkodowane mogłyby w krótkim czasie uzyskać rekompensatę finansową.

Dzięki temu pojawi się „(…) możliwość szybszej rehabilitacji i zmniejszenia innych negatywnych skutków niepowodzenia medycznego oraz w którym to modelu otrzymanie kompensacji nie wymaga orzekania o winie, co stanowiłoby odejście od kultury winy i kary na rzecz kultury sprawiedliwego traktowania, w zgodzie z europejskimi standardami” – czytamy w stanowisku.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=71741.