19 czerwca 2024

Wspólny cel: poprawa jakości w ochronie zdrowia

Musimy wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa leczenia – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Klaudiusz Komor.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

W środę 21 czerwca 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) odbyło się drugie spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. – Impulsem do jego powołania było odrzucenie w Sejmie projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwa pacjenta – przypomniał wiceprezes NRL Klaudiusz Komor.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane efekty prac grup roboczych. Szczegółowo omówił je radca prawny NIL Michał Kozik. Prace toczyły się w grupach, ponieważ na inauguracyjnym spotkaniu zgłoszono kilkadziesiąt propozycji postulatów zmierzających do poprawy jakości w ochronie zdrowia.

W dyskusji udział wzięli m.in. prezes NRL Łukasz Jankowski, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz i dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Adamski. Obecni byli również przedstawiciele organizacji pacjenckich.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (nie ma w niej tzw. klauzuli no-fault) oraz nowelizację ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Senacka Komisja Zdrowia ma się nimi zająć 28 czerwca, co oznacza, że senatorowie rozpatrzą je na posiedzeniu plenarnym najwcześniej 12 lipca.