17 kwietnia 2024

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Sejm przyjął ustawę o POZ. Co się zmieni?

Za nami 50. posiedzenie Sejmu RP. W piątek 27 października posłowie uchwalili m.in. ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. "To kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie...

Tak jak kij w mrowisko. Co zmieni się w POZ?

Resort zdrowia włożył przysłowiowy kij w mrowisko. Opinie o planowanych zmianach w POZ są mocno podzielone, bo po wejściu w życie ustawy część lekarzy zyska,...

Projekt ustawy o POZ na finiszu

Znamy rezultaty konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Większości zgłoszonych uwag nie uwzględniono. Resort zdrowia chce, by lekarz POZ był przewodnikiem...

Kto ma badać kandydata na strażaka?

Strażak to zawód, który wymaga dużej sprawności fizycznej. Zdaniem lekarzy rodzinnych zrzeszonych w organizacji Porozumienie Zielonogórskie, przepisy dotyczące rekrutacji do szkół pożarniczych niedostatecznie podkreślają ten...

Apteki a przepisy, leki i lekarze

Hasło „apteka dla aptekarza” zdominowało dyskusję o planowanych zmianach w Prawie farmaceutycznym. Diabeł, jak mówi porzekadło, tkwi w szczegółach. Czy ceny leków wzrosną? Foto: Krzysztof...

Rola pielęgniarki i położnej POZ

Nowa strategia Ministerstwa Zdrowia dotycząca deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia polegać ma na skróceniu pobytu pacjenta w szpitalu do minimum i przeniesieniu dalszej opieki, okresu rekonwalescencji...

Zagrożenia dla AOS w Polsce w 2017 roku

Od miesięcy słyszymy zapowiedzi wprowadzenia opieki zintegrowanej, która ma „cudownie” skrócić kolejki i poprawić opiekę nad pacjentem. Czy obecny system jest dobrze zorganizowany i wydolny?...

Gruntowne zmiany czy zabieg PR-owski?

Pod koniec września Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt noweli ustawy refundacyjnej. Zmiany dotyczą m.in. ułatwienia dostępu do leków innowacyjnych i we wskazaniach ultrarzadkich, wprowadzenia programów „compassionate...

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

Blisko 400 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyło w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w dniach 13-14...

Jak zatrzymać lekarzy w Polsce? (sonda)

W Polsce przypada niewiele ponad 2 lekarzy na 1000 mieszkańców, a zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinno ich być co najmniej dwa razy więcej....

Prawo do oryginałów dokumentacji medycznej

19 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. i oddalił skargę podmiotu leczniczego na...

Zespoły Radziwiłła zmienią rzeczywistość?

Zaawansowanymi pracami nad 21 projektami ustaw chwalił się szef Ministerstwa Zdrowia, podsumowując pierwsze 100 dni urzędowania. Wkrótce upłyną trzy miesiące, a resort nie spowalnia. Co...