17 kwietnia 2024

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Czy eWUŚ trafi do kosza?

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt, w którym proponuje się objęcie podstawową opieką zdrowotną każdego obywatela bez względu na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarze rodzinni od...

Sytuacja w POZ a emigracja lekarzy

Jak zatrzymać lekarzy, zwłaszcza rodzinnych, w kraju? Co zrobić, aby zachęcić ich do kształcenia się w niszowych specjalnościach? Co na ten temat uważa Jacek Krajewski...

Wyrok NSA w sprawie przychodni z Nysy

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 10 lutego 2016 roku skargę kasacyjną jednej z nyskich przychodni od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Rzecznika Praw...

Recepty na leki refundowane – będą zmiany?

Sejm rozpatruje społeczny projekt ustawy zmieniającej ustawę o refundacji leków. Zdaniem prezesa NRL Macieja Hamankiewicza to doskonała okazja do wprowadzenia zmian w zakresie refundacji, które...

Wkrótce nowelizacja ustawy o refundacji leków?

Rozpoczęcie prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza...

Lekarz POZ a Niebieska Karta

Ważną rolę w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej mogą odegrać nie tylko lekarze i lekarze dentyści, ale również inni przedstawiciele ochrony zdrowia. Poniżej komentarz Jacka Krajewskiego,...

Książeczka Zdrowia Dziecka nie sprawdzi się?

Książeczka Zdrowia Dziecka od przyszłego roku ma być obowiązkowo prowadzoną dokumentacją medyczną przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych u dziecka. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał były...

Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju

16 października Prezydent RP Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju składającą się z dziesięciu sekcji. Uroczystość wręczenia aktów jej członkom odbyła się w Sali Obrazowej...

Rodzinni niezadowoleni z planu finansowego NFZ

Wydawać by się mogło, że plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok jest korzystny dla podstawowej opieki zdrowotnej, której finansowanie zwiększono o 20,9 proc.,...

Orzekanie o zdolności do uprawiania sportu

Wystawianie zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu wykracza poza obowiązki lekarza rodzinnego – przypomina Federacja Porozumienie Zielonogórskie i ostrzega, że wystawienie takiego dokumentu rodzi konkretne...

XV Kongres Medycyny Rodzinnej

– Tylko ścisła współpraca lekarzy rodzinnych z pacjentami, lekarzami innych specjalności oraz przedstawicielami zawodów medycznych jest kluczem do sukcesu wysokiej efektywności leczenia – tymi słowami prezes...

Likwidacja stażu podyplomowego to błąd

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Foto: Marta Jakubiak Prezydium Naczelnej Rady...