21 kwietnia 2024

Czy eWUŚ trafi do kosza?

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt, w którym proponuje się objęcie podstawową opieką zdrowotną każdego obywatela bez względu na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarze rodzinni od dawna postulowali o ten zapis.

Foto: www.ewus.csioz.gov.pl

Obecnie chorzy, chcący skorzystać ze świadczeń POZ, muszą być weryfikowani przez pracowników przychodni w ramach tzw. systemu eWUŚ. Tym, którzy w komputerowej bazie wyświetlają się na zielono, lekarze mogą udzielić porady.

Świecący na czerwono muszą najpierw wypełnić oświadczenie, że są ubezpieczeni – inaczej Narodowy Fundusz Zdrowia za nich nie zapłaci. System funkcjonuje już kilka lat, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem zostanie zlikwidowany.

– Zapis o zagwarantowanym dostępie do bezpłatnej POZ niezależnie od posiadanego statusu ubezpieczeniowego znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych ustaw, skierowanym do konsultacji społecznych we wtorek 5 kwietnia – informuje Monika Kowalska, rzecznik prasowy Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W uzasadnieniu projektu podano m.in., że taka gwarancja pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie korzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów.

„Należy wskazać, iż dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest poniesienie kosztów świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż koszty weryfikowania prawa do świadczeń osoby, która skorzystała ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

– To, że taki zapis został zawarty w projekcie nowelizacji ustawy, jest konsekwencją rozmów Porozumienia Zielonogórskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia i ministrem zdrowia w grudniu 2015 roku – tłumaczy Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

– Rozmowy dotyczyły kontraktowania w 2016 roku, a jednym z poruszanych tematów był źle funkcjonujący system weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Zwracaliśmy po raz kolejny uwagę na to, system wykazuje jako osoby nieuprawnione do świadczeń wielu pacjentów, posiadających w rzeczywistości ubezpieczenie. Otrzymaliśmy wówczas zapewnienie, że resort dokona odpowiednich zmian w prawie tak, aby nikomu nie ograniczać dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje Krajewski.

Jak podkreśla Krajewski, obecny projekt jest realizacją tej obietnicy. Dodaje, że projekt musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, a po wejściu nowelizacji ustawy z życie konieczne są zmiany zarządzeń prezesa NFZ.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.