PRAWO

E-recepta: jak wystawić?

Trwa proces przechodzenia od recept papierowych do elektronicznych. Każda nowość wymaga poznania jej specyfiki i nauczenia się, jak należy ją zastosować w praktyce. Foto: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja W tym tekście nie będę zajmował...

Elektroniczne wersje umów dla świadczeniodawców

W związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji, Narodowy Fundusz Zdrowia wdraża kolejny etap odchodzenia od dokumentów papierowych. Foto: pixabay.com Od 20 grudnia br. wszystkie oddziały...

Niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty?

Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowano ważny komunikat ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej. Foto:...

Problem z e-receptą? Zadzwoń lub napisz!

8 stycznia 2020 roku wchodzi obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Oznacza to że każdy pracownik medyczny uprawniony do wystawiania recept jest zobligowany przepisami prawa do wystawiania e-recept. Foto: freeimages.com Centrum...

Przypadki, w których można wystawiać recepty w postaci papierowej

8 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania e-recept. Poniżej prezentujemy pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, skierowane do Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich. Foto: Marta...

Kto musi mieć firmowy rachunek w banku?

Lekarzu przedsiębiorco, sprawdź, czy po 1 stycznia 2020 r. musisz posiadać firmowy rachunek bankowy w prowadzonej działalności gospodarczej. Foto: pixabay.com Od tego dnia wchodzą w życie przepisy prawne zaostrzające regulację mającą na...

Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie ws. standardu rachunku kosztów?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim czasie, nie będzie...

Zlecenie na wyroby medyczne. Nowe zasady z korzyścią dla pacjenta

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywał będzie nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne określony w rozporządzeniu MZ z dn. 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego. Foto: NFZ...

Kastracja ustawy. Najbardziej zyskają lekarze cudzoziemcy spoza UE

Były wielkie oczekiwania, a jest ogromny zawód. Ministerstwo Zdrowia chce nowelizować po swojemu kluczową ustawę dla lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzając do niej kontrowersyjne zapisy. W przygotowanie założeń, a następnie projektu...

Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień

W czasie wizyty u lekarza, po badaniu e-zwolnienie może wystawić nie tylko lekarz, ale również upoważniony przez niego asystent medyczny. Foto: pixabay.com Takie upoważnienie lekarz wystawia na rok, a po upływie 12 miesięcy musi wystawić...

Mediacja medyczna. Zarządzaj efektywnie konfliktem

Instytucję mediacji w sprawach cywilnych wprowadzono do polskiego systemu prawnego ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy artykuł poświęcony jest przybliżeniu tematyki...

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie. Co robić?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało co należy zrobić w sytuacji błędnego oznaczania kodów EAN na e-recepcie. Foto: MZ Wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na...