PRAWO

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie. Co robić?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało co należy zrobić w sytuacji błędnego oznaczania kodów EAN na e-recepcie. Foto: MZ Wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na...

Na zleceniu bez praktyki – formy wykonywania działalności leczniczej

Cofnijmy się w czasie o ponad 20 lat. We wrześniu 1997 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (obecnie – po wielokrotnych nowelizacjach – o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Foto: pixabay.com Stanowiła ona w...

Po co rząd wskazuje na dwa instytuty o „szczególnym znaczeniu”?

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota...

Wzrost płacy minimalnej: szpitale powiatowe potrzebują 1,6 mld zł

W szpitalach powiatowych nieustannie rosną oczekiwania płacowe, mimo że w niektórych placówkach wynagrodzenia stanowią aż 85 proc. ogólnych kosztów. Co czeka placówki w przyszłym roku? Waldemar Malinowski. Foto: Mariusz Tomczak Komentuje...

Platforma P1 a lekarze: nie karać, lecz zachęcać

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Foto:...

Możliwe naruszenia zbiorowych praw pacjenta. Posypią się kary?

Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sprawę umów podpisywanych z lekarzami przez placówki medyczne, które zawierają postanowienia przewidujące pomniejszenie wynagrodzeń lekarzy o koszty zleconych i wykonanych  u pacjentów badań. Foto:...

Odpowiedzialność lekarza za studenta Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Zmiany organizacyjne w klinikach uniwersyteckich związane z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi szkół wyższych i nauki, czy sytuacją ekonomiczną szpitali klinicznych, mogą wpływać na sytuację lekarzy – pracowników naukowych,...

O chelatacji raz jeszcze

W tym roku Naczelny Sąd Lekarski rozpoznał kolejną sprawę dotyczącą stosowania przez lekarza terapii chelatonowej w leczeniu miażdżycy. Foto: pixabay.com Obwiniony lekarz stosował na terenie kilku miast w Polsce terapię z użyciem...

Samorząd lekarski punktuje przepisy o Internetowych Kontach Pacjenta

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta....

Niedopuszczalne obciążanie lekarzy kosztami badań. Jest reakcja

Narodowy Fundusz Zdrowia ma przyjrzeć się procederowi zawierania przez placówki kontraktów z lekarzami, obejmujących koszty zlecanych przez nich badań, gdyż może to naruszać przepisy. Foto: pixabay.com Sytuację opisała kilka dni temu...

Rozporządzenie MZ o dokumentacji medycznej – komentarz

Prezydium NRL podjęło w dniu 4 listopada stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Foto: pixabay.com Treść odnosi się do całego...

Profil Zaufany a Platforma P1

Zespół ds. EDM Prezydium NRL informuje, że prowadził z Ministerstwem Zdrowia rozmowy nt. uznania czynności polegającej na założeniu Profilu Zaufanego i skonfigurowaniu konta w aplikacji gabinet.gov.pl za równoznaczne z przyłączeniem do...