PRAWO

Sądy, po zasięgnięciu opinii lekarzy, czasem zmieniają decyzje

Sądy, po zasięgnięciu specjalistycznej opinii lekarzy psychiatrów, podejmują czasami decyzję o zmianie środka zabezpieczającego ze szpitala psychiatrycznego na inny. Foto: pixabay.com Pan J. M. – sąd w Lublińcu wskazał, że zgodnie z...

Które informacje należy zachować dla siebie? Zakres tajemnicy lekarskiej

Specyficzna relacja pacjent-lekarz, powstająca podczas wykonywania czynności lekarskich, powoduje, że lekarze wchodzą w posiadanie informacji dotyczących nie tylko stanu zdrowia pacjenta i procesu jego leczenia, ale też niejednokrotnie jego...

Fizjoterapia ambulatoryjna – co lekarz wiedzieć powinien

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wystawiania skierowań na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych. Pragnę przede wszystkim zwrócić uwagę na przesunięcie ciężaru odpowiedzialności. Foto: pixabay.com Do 31 grudnia 2018 r. wszyscy...

Pacjentka przyjechała na SOR. Chirurg nie rozpoznał złamania

Do szpitalnego oddziału ratunkowego o godz. 6.00 rano przyjęto pacjentkę z silnym bólem lewej kończyny dolnej. Pacjentce podano dożylnie leki przeciwbólowe, zlecono m.in. konsultację chirurgiczną i badanie stężenia D-dimerów. Foto:...

Nowe standardy prawne w teleradiologii

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju rozwiązania telemedyczne. Niemniej jednak nowe formy udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość są źródłem wielu wątpliwości prawnych. Foto: pixabay.com...

Nasze przepisy rozmijają się z duchem dyrektywy o czasie pracy lekarzy

Z punktu widzenia lekarza różnica pomiędzy udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę nie polega tylko na innym zakresie odpowiedzialności prawnej. Foto: Mariusz Tomczak Komentuje dr Adam Kozierkiewicz,...

Prowadzenie prywatnego gabinetu a działalność nieewidencjonowana

Zasady działalności nieewidencjonowanej określa art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). Foto: pixabay.com – Działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana...

Ważny wyrok. 600 tys. zł za nierozpoznanie guza mózgu

Kilka tygodni temu zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zmieniający częściowo wyrok sądu I instancji. Foto: pixabay.com 600 tys. zł – tyle, wliczając zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i za naruszenie praw jako pacjenta oraz...

Pomyłka w dawkowaniu leku. Naczelny Sąd Lekarski vs prokuratura

Zaszła pomyłka w zaleceniach dawkowania leku w karcie wypisowej – jak duże mogą być różnice w ocenie tej samej sprawy przez sąd lekarski i prokuraturę? Czy lekarz za taki nieumyślny błąd może trafić do więzienia? Foto: pixabay.com...

Przykłady zarzutów stawianych lekarzom przez prokuraturę

Prokuratury na terenie całego kraju prowadzą postępowania dotyczące błędów medycznych. Za co stawiane są zarzuty lekarzom? Foto: pixabay.com Przykład nr 1 Lekarz nie dokonał oceny stanu zdrowia i nie podjął decyzji o natychmiastowej...

RODO: donieśli na szpital, zapłaci 2 mln zł kary

Urząd Ochrony Danych Osobowych w Holandii, Authoriteit Persoonsgegevens, ukarał szpital Haga grzywną w wysokości 460 tys. euro za naruszenie RODO. Foto: pixabay.com Powód: niedostosowanie środków bezpieczeństwa, które przyczyniły się do...

Raportowanie list oczekujących

1 lipca br. weszły w życie przepisy zmieniające sposób sprawozdawania kolejek. Dane o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń świadczeniodawcy muszą przekazać każdego dnia roboczego. Foto: pixabay.com Samorząd lekarski wyraził...