PRAWO

To powinna być ostateczność, a nie systemowe rozwiązanie

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera przepisy umożliwiające pracę w Polsce (ograniczoną czasowo i co do miejsca) specjalistom spoza UE bez konieczności nostryfikowania dyplomu. Pomysł wywołał dyskusję....

Zaprzestanie działalności. Co zrobić z dokumentacją medyczną?

Od ponad dwóch lat obowiązują przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta regulujące postępowanie z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu prowadzenia działalności leczniczej. Foto: pixabay.com Przybliżałem już zasady...

Ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych pomoże na SOR-ach

To nowy zakres świadczeń, który chce wprowadzić NFZ. Ma to rozwiązać problem przepełnionych SOR-ów, gdzie przychodzą pacjenci, którym nie udało się dostać się do poradni. Foto: Marta Jakubiak Zakończyły się konsultacje projektu...

Telemedycyna w POZ. Co szykuje resort zdrowia?

W połowie września do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Foto: pixabay.com Proponowane...

Kodeks Etyki Lekarskiej: Zaświadczenie bez zbadania

Do lekarza sądowego zgłosiła się kobieta, prosząc o wystawienie dla swojego pełnoletniego syna zaświadczenia o niezdolności do udziału w czynnościach sądowych w toczącym się postępowaniu karnym. Foto: pixabay.com Kobieta...

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Wraz z wejściem w życie ustawy o izbach lekarskich w 1989 r. samorząd lekarski przejął od administracji państwowej czynności związane z odpowiedzialnością zawodową. Uroczystość nadania imienia prof. Stanisława Leszczyńskiego jednej z...

Własna działalność gospodarcza. Jak prawidłowo skonstruować umowę?

Nie wszyscy lekarze praktykują we własnych gabinetach. Często decydują się przyjmować pacjentów w miejscach należących do osób trzecich. Wówczas część z nich zamiast umowy o pracę podpisuje umowę o współpracę i rejestruje własną...

Izbowa pomoc prawna. Wystarczy napisać e-maila

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje, że lekarze będący członkami tej izby mogą uzyskać nieodpłatną poradę prawną. Foto: pixabay.com Wystarczy wysłać pytanie mailem, na adres: j.paskiewicz@hipokrates.org. Odpowiedzi udziela dr...

Obywatel innego kraju powinien pokryć koszty pomocy medycznej

Rosną straty polskich szpitali z tytułu kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców, tymczasem rozwiązanie wydaje się stosunkowo proste – od obywateli innych krajów należy wymagać pokrycia kosztów udzielonej pomocy medycznej. Foto:...

Jak się nie dać NFZ. Recepty refundowane okiem mecenasa

Pamiętają Państwo zapewne czasy, gdy do wystawienia recepty na leki refundowane konieczne było zawarcie umowy z kasą chorych czy potem NFZ. Umowy te przewidywały kary umowne dla lekarzy za uchybienia w ich wykonywaniu. Foto: pixabay.com Były...

W sprawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 120/2019/DSOZ

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, oraz wydaniem w dniu 11 września 2019 r. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 120/2019/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Sądowy szach mat! Naczelna Izba Lekarska wygrała proces z Newsweekiem

Trwający ponad 3 lata proces cywilny zainicjowany pozwem Naczelnej Izby Lekarskiej przeciwko Redaktorowi Naczelnemu Tygodnika Newsweek Polska o sprostowanie nieprawdziwego artykułu pt. „Książę” opublikowanego w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016...