PRAWO

Co dalej z zawodem opiekuna medycznego?

Prezydium NRL krytycznie odnosi się do modyfikacji w podstawie programowej kształcenia opiekuna medycznego. Są one zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych...

O dodatku covidowym raz jeszcze

Dodatek covidowy nadal dominuje w Państwa pytaniach. Stąd jeszcze kilka praktycznych wyjaśnień – pisze mec. Jarosław Klimek. Polecenie Ministra Zdrowia określa trzy grupy osób wykonujących zawody medyczne, którym dodatek ma być...

MZ zaskarży do SN uchwałę ws. cudzoziemców. Komunikat prezesa NRL

Prezes NRL Andrzej Matyja jest rozczarowany zapowiedzią zaskarżenia przez resort zdrowia uchwały o zatrudnianiu lekarzy spoza UE. Na stronie NIL ukazał się komunikat w tej sprawie oświadczenie. Poniżej zamieszczamy jego treść....

Uproszczony dostęp do zawodu – zgodność z prawem unijnym

W 2020 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności wprowadzono, w dwóch szybko następujących po sobie nowelizacjach, przepisy regulujące tzw. uproszczony dostęp do wykonywania w Polsce zawodów...

Plan dla Chorób Rzadkich trafił do pre-konsultacji

Ponad 90 mln zł i prawie 40 zadań, które mają zostać zrealizowane w latach 2021-2023 – tak w skrócie wygląda zaprezentowany w poniedziałek projekt Planu dla Chorób Rzadkich. –  Do rzadkich zaliczamy schorzenia, których...

Dodatek covidowy. MZ odsyła do komunikatu Centrali NFZ

W jaki sposób realizowane jest polecenie ministra zdrowia z 1 listopada 2020 r. wydane prezesowi NFZ dotyczące wypłaty tzw. dodatku covidowego? Niedawno z takim pytaniem prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Adama...

Epidemia a badania okresowe pracowników

Pracodawca musi zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską, na którą składają się trzy rodzaje badań: 1) wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne...

Centralizacja szpitali? Co to znaczy?

Za sprawą rozpoczętych na polecenie ministra zdrowia prac nad koncepcją restrukturyzacji szpitali, powrócił spór o to, czy tworzących je organów nie jest za dużo. Czy dojdzie do zmiany struktury właścicielskiej szpitalnictwa? – pyta...

Do 15 marca trzeba złożyć sprawozdanie BDO

Do 15 marca 2021 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do złożenia sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. Foto: pixabay.com Jak przypomina Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady...

Live prawny. Dodatki covidove, teleporady, roszczenia pacjentów

W lutym odbyło się kolejne spotkanie online dotyczące zagadnień prawnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi. Screen: facebook.com/OILLodz Tym razem radca prawny Jarosław Klimek poruszył kwestie prawne związane z...

Umowa partnerstwa. Obszar ochrony zdrowia pod lupą Prezydium NRL

Trwają konsultacje społeczne projektu umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po...

PNRL o projekcie rozporządzenia MZ w sprawie chorób zakaźnych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 lutego 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz...