PRAWO

Prawo pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Foto: pixabay.com Wytyczne obejmują zagadnienia dotyczące kontaktu na...

Zmieniono niesprawiedliwe przepisy dla medyków i ich dzieci

Po interwencji samorządu lekarskiego zmieniono rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Foto:...

Więcej lekarzy może zlecić testy w kierunku SARS-CoV-2

Katalog lekarzy lub felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 został rozszerzony – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem...

Projekt ustawy o kadrach medycznych. Komisja Zdrowia zakończyła prace

W czwartek 26 listopada sejmowa Komisji Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Zgodnie z postulatami i...

Import medyków? Rośnie opór wobec projektu ustawy o kadrach medycznych

Rośnie opór środowiska medycznego w Polsce wobec projektu tzw. ustawy o kadrach medycznych. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w podjętym we wtorek stanowisku „jednoznacznie negatywnie” oceniło poselski projekt ustawy o...

Legitymacje studentów i nauczycieli akademickich pozostają ważne

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Foto: pixabay.com 19...

Nowe zasady bezpieczeństwa w dobie pandemii. Zobacz tabelę

Zaprezentowanemu kilka dni temu przez rząd planowi działań pod hasłem „100 dni solidarności w walce z COVID-19” mają towarzyszyć nowe zasady bezpieczeństwa. „Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów” – wskazuje...

Praca a COVID-19. Lekarz na kwarantannie

Jakie skutki wywiera w zakresie wykonywania zawodu lekarza obowiązek poddania się kwarantannie? Foto: pixabay.com Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 12) ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób...

W sprawie lekarzy powoływanych przez wojewodów do stwierdzania zgonów

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2020 r. do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy powoływanych przez wojewodów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie albo zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Foto: pixabay.com...

Warunkowe PWZ. Sejm może wprowadzić ważne zmiany

We wtorek 17 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy nr 763) zgłoszony przez grupę posłów...

Nie będzie postępowania ws. STOP NOP. Co na to NIL?

Prokurator Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zamieszczenia przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” na portalu społecznościowym Facebook wpisu...

Dyrektorzy szpitali a niepożądane działania leków

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, system monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo w naszym kraju. Foto: pixabay.com Już we wcześniejszych kontrolach prowadzonych w latach 2016-2019, NIK stwierdziła, że system...