PRAWO

Teleporady. Zgubne skutki leczenia przez telefon

Telemedycyna to uzupełnienie medycyny klasycznej. Są pacjenci, których bezwzględnie trzeba zobaczyć i zbadać, aby nie popełnić błędu. Zamknięcie przychodni dla chorych to sytuacja niedopuszczalna – pisze dr Jacek Miarka. Foto:...

Zwolnienie ze składek ZUS po nowemu

Koniec wakacji przyniósł dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które składały wnioski o zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych za marzec, kwiecień i maj oraz otrzymały z ZUS odmowę z tego powodu, iż opłaciły wcześniej...

Raportowanie zdarzeń medycznych do SIM

Z końcem lipca weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego, które świadczeniodawcy są zobligowani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Foto: pixabay.com Rozporządzenie...

Na szczęście nie wprowadzono tzw. krótkiej ścieżki uzyskania PWZ

22 lipca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W toku prac nad ustawą wiele kontrowersji wywoływały propozycje przepisów zmierzające...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowelizacja podpisana

22 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów wprowadzonych tą nowelizacją obowiązuje już od 8 sierpnia – a...

Egzamin z ochrony radiologicznej tylko stacjonarnie

Na osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie nałożono obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony...

Leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa w czerwonej strefie

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od soboty w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Foto: pixabay.com Zgodnie z rozporządzeniem Rady...

CEM w Łodzi. Prof. Rafał Kubiak zastąpił prof. Mariusza Klenckiego

W czwartek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko powołała nowego dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Foto: MZ Dotychczasowego dyrektora CEM zastąpił prof. Rafał Kubiak. „Wiceminister (…) podczas spotkania...

Z powodu pandemii rząd zmienia budżet. Rekordowy deficyt: 109,3 mld zł

Deficyt budżetowy w 2020 r. ma wynieść rekordowe 109,3 mld zł, choć przed wybuchem pandemii miał być zrównoważony. Przyczyna jest oczywista: dochody będą znacznie niższe od spodziewanych, a wydatki wzrosną. Rząd zakłada, że...

Dychotomia kompetencji w NFZ budzi obawy

Dychotomia kompetencji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektora oddziału budzi obawy o to, czy nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im kompetencji w konkretnym postępowaniu. Foto: pixabay.com „Zasadnym byłoby jednoznaczne...

Senacka inicjatywa ustawodawcza dotycząca art. 37a Kodeksu karnego

Senat przyjął i zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu inicjatywy ustawodawczej o zmianie ustawy –  Kodeks karny. Projekt ustawy ma zmienić brzmienie art. 37a kodeksu karnego w taki sposób, by przywrócić zasadę swobodnego...

Teleporady. Jest zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Foto: pixabay.com Jak podkreśla resort zdrowia, wypracowane...