PRAWO

Zepsuty tomograf. Pacjent zmarł

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: archiwum O godz. 12.05 zespół ratownictwa medycznego...