PRAWO

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Resort zdrowia odpowiada

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiła się przekazana przez Ministerstwo Zdrowia lista pytań i odpowiedzi związanych ze sposobem realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...

NROZ o fałszywych zaświadczeniach dotyczących szczepień przeciw COVID-19

Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o fałszywych zaświadczeniach potwierdzających zaszczepienie się przeciw COVID-19 – poinformował Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. „W związku z...

Jeszcze o kasach rejestrujących. Interpretacja organów podatkowych

Temat kas rejestrujących nie odchodzi do lamusa. W przestrzeni prawnej zaczynają pojawiać się interpretacje organów podatkowych dotyczące tej kwestii. Warto zwrócić uwagę na jedną z nich, wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji...

Pieczątka lekarza

Uregulowań prawnych w kwestii treści pieczątki lekarskiej próżno szukać w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czy też w przepisach ustawy o izbach lekarskich. W tym zakresie obowiązuje uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej...

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Centrum e-Zdrowia opublikowało zaktualizowaną wersję dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców – w kontekście komunikacji z systemem P1 i systemem NFZ do obsługi zlecenia na zaopatrzenie w...

Pokaz handlowy a sprzedaż wyrobu medycznego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od lat tropi i nakłada kary za nieuczciwe praktyki handlowe dotyczące sprzedaży skierowanej m.in. do seniorów, zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów medycznych. Mimo głośnych spraw i wysokich...

NIK o uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców spoza UE

Polska nie ma spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską – to główny wniosek płynący z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. W kontrolowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli okresie (od stycznia...

Reforma szpitalnictwa. Najpierw Podlasie, potem cały kraj

Fakt, że na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zespół kierowany przez jego zastępcę na poważnie analizuje możliwość przejęcia szpitali powiatowych i wojewódzkich wraz z ich majątkiem, wiele mówi o intencjach i determinacji...

Wynagrodzenia lekarzy. Współczynniki niezgody

Kolejny raz brak woli politycznej okazał się główną przeszkodą na drodze do znacznego podniesienia wynagrodzeń minimalnych lekarzy. Lata lecą, rządy się zmieniają, a jak jej nie było, tak nie ma – pisze Mariusz Tomczak. Prezydent...

Krajowa Baza Urządzeń Lekarska Radiologicznych. Odpowiedź GIS

Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział na stanowisko Prezydium NRL dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu danych Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych. Uwagi samorządu lekarskiego zostały w znacznej części...

Problem z wyliczeniem wynagrodzenia. Dodatki kierowników specjalizacji

1 stycznia br. zaczął obowiązywać art. 16m ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty1, który wprowadza dodatek do wynagrodzenia dla lekarzy sprawujących funkcję kierownika specjalizacji. Wynosi on 500 zł miesięcznie brutto w...

RODO a podmioty lecznicze. Coraz lepsza ochrona danych

Minęły już ponad trzy lata od wejścia w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*. Jak RODO wpłynęło na placówki medyczne? Z Pauliną Dawidczyk, zastępcą dyrektora Departamentu Skarg w Urzędzie Ochrony Danych...