PRAWO

Parlamentarny Zespół ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia

W poniedziałek wszystkie oczy były zwrócone na Sejm, gdzie posłowie X kadencji składali ślubowanie. Marszałkiem izby został wybrany Szymon Hołownia, a na funkcje wicemarszałków: Krzysztof Bosak, Włodzimierz Czarzasty, Dorota Niedziela,...

W cieniu polityki: dane pacjentów muszą być bezpieczne

Ministerstwo Zdrowia musi pokazać, że jest godne zaufania, a lekarze i pacjenci mogą czuć się bezpieczni, ponieważ w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w ochronie zdrowia przykład musi „iść z góry” – wskazuje samorząd...

Jaki pomysł na ochronę zdrowia ma rodząca się koalicja?

Podnieśnie nakładów na ochronę zdrowia to jeden z postulatów, jaki znalazł się w umowie między PO, PSL, Polską 2050 i Nową Lewicą. Dokument jest jednak ogólnikowy. Zdaniem szefa samorządu lekarskiego zabrakło w nim informacji o...

Sąd i rzecznik muszą być zgodni

Tymczasowych ograniczeń lub zawieszeń prawa wykonywania zawodu lekarza ostatnio przybywa. Może dlatego że sądy są sprawniejsze, a może dlatego że popełniamy cięższe niż poprzednio przewinienia. Może być jeszcze jeden powód: stawiane...

Tylko dwóch stomatologów w parlamencie. A ilu lekarzy?

Jedenastu lekarzy i dwóch lekarzy dentystów zasiądzie w ławach Sejmu X kadencji, a siedmiu w Senacie XI kadencji. Wybory odbyły się 15 października 2023 r. przy rekordowej frekwencji 74,38 proc. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 194 mandaty,...

Zawsze można popaść w konflikt z prawem

Brak wiedzy o posiadanych uprawnieniach w relacjach z policją i prokuraturą może się mocno odbić na życiu lekarza – mówi adwokat Karol Kolankiewicz w rozmowie z Lucyną Krysiak. Nieznajomość prawa szkodzi, również w przypadku lekarzy. W...

NIL IN. Konsultacje publiczne raportu o danych medycznych

NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej – oddaje do konsultacji publicznych projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany”. Autorzy czekają na komentarze i propozycje zmian do...

Ryczałt mimo odejścia z etatu

Jeśli zmiana umowy o pracę na kontrakt jest konsekwencją zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i wygaśnięcia okresu trwania umowy rezydenckiej, ginekolożka może wybrać ryczałt ewidencjonowany – pisze Anna Wojda. Potwierdził to...

Instytucja rzecznika praw lekarza wymaga wzmocnienia

Izby okręgowe powinny w większym stopniu informować o aktywności rzeczników praw lekarza – mówi Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Funkcję rzecznika praw lekarza (RPL) powinien pełnić lekarz lub lekarz...

NRL o nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu (śmierci mózgu)

Samorząd lekarski sprzeciwia się, by stwierdzanie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) miało charakter aktu prawnego będącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego. „Ustalanie tych kryteriów...

Nie przepłacaj i legalnie obniż kwoty dla fiskusa

Lekarz, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej, może niektóre z ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów podatkowych i przez to zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego. Dla niektórych dostępne są też...

Nie każdy błąd diagnostyczny jest błędem w sztuce

Ustalenie, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie medyka w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności było zgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy oraz praktyki –...