PRAWO

Dyskryminacja w pracy w dobie koronawirusa. Prawnicy komentują

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób pracuje obecnie w tzw. modelu „home office”. Nie wszyscy pracownicy na rynku mogli przejść w tryb pracy zdalnej ze względu na rodzaj i specyfikę wykonywanej pracy. Foto: pixabay.com W związku...

Kara za wykroczenie popełnione w UK

Brytyjski organ Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) skreślił z tamtejszego rejestru lekarzy specjalistę ginekologa posiadającego polski PWZ za liczne przewinienia zawodowe. Londyn. Foto: pixabay.com Orzeczenie wydano 14 lipca 2017 r....

SARS-Cov-2: bezpłatna pomocy prawna dla lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Izba Lekarska podpisała porozumienie z TU INTER Polska, w ramach którego ubezpieczyciel zapewnienia wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom w Polsce możliwość korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z...

Oznaczanie poziomu odpłatności leku w praktyce

Wskazania refundacyjne publikowane są w obwieszczeniach Ministra Zdrowia. Obwieszczenia te wskazują nie tylko dostępne poziomy refundacji leków, ale również określają kryteria tej dostępności. Foto: pixabay.com Wskazania refundacyjne w...

Koronawirus i wywiad z przewinieniem zawodowym w tle?

Prezydium NRL skierowało do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie skargę dotyczącą podejrzenia popełnienia przez lekarza Waldemara Kraskę przewinienia zawodowego. Foto: pixabay.com Chodzi o publiczne zniesławienie...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. O systemowej niewydolności systemu

W listopadzie 2019 r. Trybunał Konstytucyjny dokonał diagnozy problemu systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w kierunku, w którym od wielu lat czynią to organy samorządu lekarskiego. Siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Foto: Adam...

Odszkodowanie w razie zakażenia

OIL w Warszawie obejmie ubezpieczeniem stu lekarzy swojej izby, u których dojdzie do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w pracy. Foto: pixabay.com Wysokość jednorazowej wypłaty to 5000 zł. Szczegóły po numerem telefonu: 22 542 83 39 lub drogą...

Kwarantanna a świadczenia chorobowe

Jakie świadczenia chorobowe przysługują osobom objętym obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy naszego państwa? Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Foto: Adam Guz / KPRM Osoba, która przekracza granicę państwową, ma...

Jak zwracać się do lekarza?

W „Gazecie Lekarskiej” znalazłem artykuł pt. „Kara za używanie nienależnego tytułu”. Karę tę, tj. pieniężną i nakaz usunięcia liter „dr” (doktor) przed nazwiskiem wymierzył pewnemu lekarzowi okręgowy sąd lekarski za...

Tarcza antykryzysowa – komentarz eksperta

Projekty ustaw składające się na tzw. tarczę antykryzysową zostały ostatecznie przyjęte przez Sejm. Ekspert omawia kluczowe zapisy dla przedsiębiorców i wyjaśnia, jak z nich skorzystać. Foto: Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz...

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

We wtorek 31 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tzw. tarczę antykryzysową. Wcześniej Sejm odrzucił większość senackich poprawek. Foto: twitter.com/prezydentpl Prezydent podpisał: ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie...

Praca lekarza w ramach tzw. ulgi na start

Komentarz Beaty Wierzchowskiej, radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej, dotyczący tzw. ulgi na start. Foto: pixabay.com W świetle art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)...