PRAWO

Zmiany w prowadzeniu kierunków lekarskich i kredytów na studia

Rozszerzenie możliwości aplikowania uczelni o prowadzenie kierunków lekarskich i zmiany w zakresie udzielania kredytach na studia medyczne przewiduje ustawa, którą przyjął w czwartek Sejm. 14 października Sejm przyjął nowelizację ustawy o...

Z Sejmu. Kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych nie będzie?

12 października o godzinie 20.00 odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którego przedmiotem było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie...

Wyższe opłaty dla AOTMiT? Samorząd lekarski pyta o wycenę świadczeń

Nie ma powodu, aby wysokość opłaty za wydanie analizy weryfikacyjnej podskoczyła o 40 proc. w sytuacji, kiedy zgłaszane przez środowisko lekarskie postulaty zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych nie są realizowane. Takie przesłanie...

Powraca postulat podniesienia podatku akcyzowego na papierosy

Kilka tygodni temu projekt przyszłorocznego budżetu został wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów. Prace nad ustawą budżetową nadal trwają. Przy tej okazji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponowiło swój apel do podniesienie stawki...

Francja. Praca tylko dla zaszczepionych

Od 15 września we Francji obowiązuje prawo umożliwiające zawieszenie w pełnieniu obowiązków bez wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia (w szpitalach, domach opieki, pogotowiu ratunkowym), którzy nie przyjęli ani jednej dawki szczepionki...

Spotkanie prawników izb lekarskich

Pod koniec września w Zamościu odbyła się konferencja prawników izb lekarskich. Organizatorem wydarzenia była Lubelska Izba Lekarska. Podczas spotkania dyskutowano o zmianach w prawie w obszarze ochrony zdrowia, które w ostatnim czasie...

Zawodówki dla lekarzy w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Domagamy się wycofania z pomysłu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych – czytamy w stanowisku Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw....

Jakich umów nie podpisywać?

Wielu lekarzy wykonuje lub będzie wykonywać swój zawód na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktów, umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, umów zlecenia itd.). Podpisując taki dokument, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które...

Kształcenie lekarzy powinno zachować charakter uniwersytecki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. W ubiegłym tygodniu minister Adam Niedzielski poinformował o trwających...

6 proc. PKB na zdrowie w 2023 r. Prezydent podpisał ustawę

29 września prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie nakładów na...

Kodeks Etyki Lekarskiej. Tożsamość czynu

W 2017 r. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej (OROZ) wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z nadesłanym przez prokuraturę rejonową pismem zawierającym informację, iż przeciwko pewnemu lekarzowi prowadzone jest...

Świadectwo pracy a kwarantanna i izolacja

Pracodawca, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy, podaje w świadectwie pracy m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to m.in. danych o okresach nieskładkowych, przypadających w okresie...