23 kwietnia 2024

PRAWO

Będą zmiany w ustawie refundacyjnej. Zmieni się opłata ryczałtowa

Do końca sierpnia będą trwały konsultacje przedstawionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej – poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia...

O obowiązku zgłaszania naruszeń. RODO a podmioty lecznicze

Z Jackiem Młotkiewiczem, dyrektorem Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, rozmawia Lidia Sulikowska. Jacek Młotkiewicz. Foto: UODO...

Nakłady na zdrowie: 6 proc. PKB w 2023 r., 7 proc. PKB w 2027 r.

Rada Ministrów przyjęła pierwsze projekty ustaw w ramach „Polskiego Ładu”. Jedną z nich jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach...

Rada Ministrów za Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń...

Chirurgiczna asysta lekarza? Rozporządzenie nie odciąży lekarzy

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 28 lipca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Kto nie reaguje, ten się zgadza. Granice wolności wypowiedzi

Z prof. Hubertem Izdebskim, członkiem – korespondentem Polskiej Akademii Nauk, radcą prawnym i wykładowcą akademickim, rozmawia Marta Jakubiak. Prof. Hubert...

Minister zdrowia: definiujemy na nowo jakość w ochronie zdrowia

Placówki, które będą miały lepszą jakość na trzech poziomach: klinicznym, konsumenckim i zarządczym, mogą liczyć na dodatkowe współczynniki podnoszące finansowanie...

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Resort zdrowia odpowiada

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiła się przekazana przez Ministerstwo Zdrowia lista pytań i odpowiedzi związanych ze sposobem realizacji...

NROZ o fałszywych zaświadczeniach dotyczących szczepień przeciw COVID-19

Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o fałszywych zaświadczeniach potwierdzających zaszczepienie się przeciw COVID-19 – poinformował Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej...

Jeszcze o kasach rejestrujących. Interpretacja organów podatkowych

Temat kas rejestrujących nie odchodzi do lamusa. W przestrzeni prawnej zaczynają pojawiać się interpretacje organów podatkowych dotyczące tej kwestii. Warto...

PNRL o projekcie zarządzenia NFZ ws. leczenia stomatologicznego

23 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i...

„Zdrowa przyszłość”. Cele spójne z koncepcją „Polskiego Ładu”

Zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – to główne rozwiązania...