19 czerwca 2024

O ile wzrosną wynagrodzenia minimalne lekarzy?

9201,92 zł brutto – tyle wyniesie najniższe wynagrodzenie lekarza ze specjalizacją od 1 lipca 2023 r. Lekarz bez specjalizacji otrzyma kwotę nie mniejszą niż 7551,92 zł brutto.

Foto: Ministerstwo Zdrowia

Planowany wzrost płac wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych.

Zgodnie z informacjami podanymi przez resort zdrowia, od 1 lipca 2023 r. najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia wyniosą (wszystkie kwoty brutto):

  • lekarz ze specjalizacją – 9201,92 zł, wzrost o 991,25 zł,
  • magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny – 8186,53 zł, wzrost o 881,87 zł,
  • lekarz bez specjalizacji – 7551,92 zł, wzrost o 813,51 zł,
  • lekarz stażysta – 6028,84 zł, wzrost o 649,44 zł,
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją – 6473,07 zł, wzrost o 697,29 zł,
  • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5965,38 zł, wzrost o 642,60 zł,
  • opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5457,69 zł, wzrost o 587,91 zł,
  • sanitariusz, salowa – 4125 zł, wzrost o 44,35 zł.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowanie nowej wyceny świadczeń, która uwzględni podwyżkę pensji minimalnych – poinformował o tym za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze.