24 lipca 2024

Granice prawa lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z wolności wypowiedzi

Naczelna Izba Lekarska opublikowała na stronie internetowej opinię w przedmiocie konstytucyjnych granic prawa lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z wolności wypowiedzi oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Foto: pixabay.com

Opinię przygotowali prawnicy z Uniwersytetu SWPS.

Stanowi ona odpowiedź na pytanie Naczelnej Rady Lekarskiej: czy w przypadku osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi może doznawać ograniczenia w zakresie publicznego wypowiadania się na tematy dotyczące ochrony zdrowia, w szczególności metod diagnozowania i leczenia chorób, które mogą być uznane za postawy antyzdrowotne?

Opinia jest do pobrania na stronie internetowej NIL.