16 czerwca 2024

medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna: klucz do zdrowia Polaków

Kongres Medycyny Rodzinnej to jedno z najbardziej prestiżowych i popularnych w Polsce spotkań o charakterze naukowo-szkoleniowym zaadresowany do środowiska lekarzy rodzinnych. 22. edycja kongresu odbędzie...

Nikotynizm to zaburzenie psychiczne

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem w lutowym numerze „Gazety Lekarskiej” znakomity artykuł pana prof. Przemysława Kardasa pod tytułem „Nikt w Polsce nie pali!”. Pracuję jako lekarz...

O seksualności szczerze i bez zahamowań

Wszystkie publikacje na świecie mówią o nieumiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami w sprawach dotyczących sfery seksualnej. Chcemy to zmienić – mówi Sławomir Jakima, psychiatra...

ZUS odpowiada NIL ws. recept pro auctore i pro familiae

Lekarz, który jest na zwolnieniu lekarskim, może wystawiać recepty pro auctore i pro familiae – to najważniejszy wniosek z odpowiedzi udzielonej Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL)...

Liczą się fakty, a nie zdawkowe dane

Jeśli decydujemy się na doniesienie o niedostatecznym przygotowaniu zawodowym lekarza, zadbajmy, by przekazywane informacje nie były lakoniczne. Tylko wtedy można będzie uznać je za wystarczające...

NRL o programie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Kierunek zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest prawidłowy – w taki sposób Naczelna Rada Lekarska (NRL) oceniła projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ramowego programu...

Przychodzi baba do aptekarza

Faworytkami mego wspomnieniowego rankingu są żony panów, którzy nie zaśmiecają swego umysłu żadnym tematem dotyczącym ich zdrowia. Po co im to, skoro żona wszystko wie...

Wielka Brytania: przybywa chorujących z biedy

Siedmiu na dziesięciu ankietowanych lekarzy pierwszego kontaktu praktykujących w Wielkiej Brytanii zauważa niepokojący wzrost liczby pacjentów cierpiących na problemy związane z rosnącymi kosztami życia, powodowane...

Sepsa, puste łóżka, LEK i LDEK, kary NFZ

Sepsa to 3.-4. przyczyna zgonu na świecie. W USA odpowiada za śmiertelność większą od skumulowanej liczby zgonów trzech najczęstszych nowotworów łącznie. 40 proc. chorych to...

Ratunek dla portugalskiej podstawowej opieki zdrowotnej?

Chcąc zmniejszyć braki kadrowe w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), Portugalia postanowiła pozyskać lekarzy z Brazylii. Oferuje 2,8 tys. euro miesięcznie za 40-godzinny tydzień pracy i...

Opieka koordynowana w POZ. Przypadek Małopolski

Dla pacjenta opieka koordynowana oznacza korzyści. Można z niej skorzystać już w stu przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w woj. małopolskim, ale to jeszcze nie...

Koordynowana.pl – mały projekt, wielka zmiana

Serwis www wspierający podmioty POZ, specjalistów i dietetyków w nawiązaniu współpracy w ramach opieki koordynowanej to projekt środowiska lekarzy skupionych w Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej...