17 kwietnia 2024

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Zespół arbitrażowy przy prezesie NFZ. Mediacje w sprawie kar

W związku z istotną zmianą przepisów dotyczących kontroli NFZ, jaka dokonała się na gruncie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w...

Ministerstwo zadeklarowało pełną współpracę przy wdrażaniu e-recepty

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Januszem Cieszyńskim. Foto: pixabay.com W spotkaniu, które miało miejsce...

E-karawana idzie dalej. Elektroniczne zwolnienia to nie koniec zmian

Od 1 grudnia obowiązują obligatoryjnie e-ZLA. Od 1 stycznia placówki medyczne muszą prowadzić pierwsze dokumenty zaliczane do EDM. NFZ dotuje zakupy na cyfryzację, ale tylko...

Przychodzi Batman do lekarza, a tam Bubu i RODO

Przychodzi Batman do lekarza, a tam Bubu, Skrzat, Gargamel, Terminator, Kali i Bambuko. To nie początek bajki ani dowcipu, lecz pseudonimy pacjentów w jednej z...

Lekarka ostrzega: smartfon i komputer nie dla dzieci

Zdaniem ekspertów, dzieci do 6. roku życia w ogóle nie powinny korzystać z wszechobecnych urządzeń elektronicznych, a nawet dorośli nie mogą tego robić non stop...

Andrzej Matyja: Nowe spojrzenie raz jeszcze

Nowe spojrzenie na nasze lekarskie sprawy nie pozwoliło nam korzystać w pełni z uroków lata. Co prawda przerwa urlopowa parlamentu mogła sugerować, że i my...

Pracowite wakacje. Gorąco na linii samorząd lekarski – resort zdrowia

Tegoroczny sezon urlopowy nie należał do nudnych. Przez ostatnie tygodnie działo się wiele spraw ważnych dla całego środowiska lekarskiego. Dla samorządu były to dwa miesiące...

Najważniejsze odstępstwa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

W środę spotkali się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie...

Środowisko krytykuje ostatnią nowelizację ustawy o świadczeniach

W środę w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce, w tym m.in. samorządu lekarskiego i związków zawodowych. Foto:...

Lekarze przypominają ministrowi, że umów należy dotrzymywać

We wtorek w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Porozumienia Rezydentów OZZL. Do udziału w niej została zaproszona Naczelna Rada Lekarska. Foto:...

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

W piątek 25 maja rozpoczął się dwudniowy Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy. Uczestniczy w nim kilkuset delegatów z całego kraju. Zjazd jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Zapraszamy...

E-recepta (debatuje m.in. wiceminister, wiceprezes NRL, szef CSiOZ)

1 marca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. 5 marca bez poprawek przyjęła ją senacka Komisja Zdrowia. Elektroniczne...