22 kwietnia 2024

Ministerstwo zadeklarowało pełną współpracę przy wdrażaniu e-recepty

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Januszem Cieszyńskim.

Foto: pixabay.com

W spotkaniu, które miało miejsce 21 listopada, udział wzięli przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie: prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński.

Dyskusja koncentrowała się wokół mającego wejść w życie z początkiem 2020 r., czyli już za kilka tygodni, obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej.

„Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. – w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

Strona lekarska podkreśliła, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu. Z tego względu przypomniano, ze Prezydium NRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do migracji danych – procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do  dokumentacji medycznej i jest elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego.

„Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra Janusza Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia ws. rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej, postulat ten będzie uwzględniony. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrażania projektu e-recepty. Przygotowana przez władze publiczne ogólnodostępna aplikacja gabinet.gov.pl, choć przydatna głównie w indywidualnych praktykach, po usprawnieniu niektórych funkcjonalności może być użytecznym narzędziem do wystawiania recept elektronicznych” – podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.