20 maja 2024

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

W piątek 25 maja rozpoczął się dwudniowy Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy. Uczestniczy w nim kilkuset delegatów z całego kraju. Zjazd jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo. 

 

LINK DO RELACJI Z DRUGIEGO DNIA ZJAZDU

03.10 Zjazd wznowi obrady o g. 10.00. Oczywiście będziemy dalej relacjonować obrady.

03.03 Znamy wyniki wyborów na najważniejsze funkcje w samorządzie lekarskim. Nowym prezesem NRL VIII kadencji został Andrzej Matyja (217 głosów), który w tajnym głosowaniu pokonał Romualda Krajewskiego (129 głosów) i Krzysztofa Kordela (49 głosów). Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona (209 głosów), który pokonał Wojciecha Drozda (186 głosów). Jako pierwsi podajemy tę informację!

02.00 Delegaci przystępują do głosowania na kandydatów na prezesa NRL i NROZ.

01.46 – Nie chodzi o ściganie ludzi, a o walkę z patologią. To powiedziałem cztery lata temu, obejmując funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji. To zdanie jest nadal aktualne – powiedział Grzegorz Wrona.

01.41 Grzegorz Wrona powiedział, jakie są w jego opinii największe wyzwania NROZ VIII kadencji. To m.in. dalszy rozwój współpracy z OROZ (w tym troska o strategię i płynność procesową), wzrost liczby spraw lekarskich rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, sprawna i transparentna implementacja dorobku orzeczniczego SN do postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, otwartość na dyskusję z prezesami ORL, wdrożenie systemu szybkiego reagowania w związku z ukazującymi się ostrzeżeniami w systemie IMI, a także wdrożenie przesłuchań na odległość i współpraca z innymi zawodami zaufania publicznego.

01.35 Przypominamy, że o najważniejsze stanowisko w samorządzie lekarskim ubiegają się: Krzysztof Kordel, Romuald Krajewski i Andrzej Matyja.

01.29 Na początku swojego wystąpienia Wojciech Drozd przedstawił swoją zawodową biografię. Jest anestezjologiem, opiekuje się również pacjentami niesamodzielnymi w ich domach. Od wielu lat działa w samorządzie lekarskim, jego pasja to prawo medyczne. Od lat pełni funkcję okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jako NROZ chciałby mocno postawić na edukację (dokształcanie lekarzy w zakresie prawa medycznego, a także podniesienie świadomości prawnej lekarzy już na etapie studiów – w tej kwestii chciałby podjąć współpracę z rektorami uczelni medycznych) oraz bardziej ścisłą współpracę z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej (ich rola jest, jak stwierdził, kluczowa) i okręgowymi radami lekarskimi.

 

01.12 Rozpoczęła się prezentacja kandydatów na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jako pierwszy występuje Wojciech Drozd ze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Zwraca uwagę na to, że jako NROZ nie byłby „naczelnikiem”, a osobą ściśle współpracującą z okręgowymi rzecznikami.

00.43 Padają pytania z sali do kandydatów m.in. o to, w jaki sposób rozumieją apolityczność, jak będą wspierać lekarzy, aby ci chcieli włączać się aktywniej w działalność samorządową czy jakie działania podejmą, jeśli rząd nie zrealizuje porozumienia zawartego z rezydentami z lutym br. Pojawiło się też. pytanie, co zrobią, by nie było sytuacji, że lekarz specjalista zarabia mniej niż lekarz rezydent.

 

00.28 O czym jeszcze mówił przedstawiciel OIL w Krakowie? Że młodych lekarzy trzeba napełnić wiarą w skuteczność samorządu lekarskiego, ale też dawać wsparcie lekarzom seniorom. Że trzeba szanować autonomiczne decyzje lekarzy dentystów. Że trzeba promować prawdziwy wizerunek lekarza i całego samorządu lekarskiego. Obiecał, że będzie zabiegał, aby lekarz uzyskał status funkcjonariusza publicznego. Ponadto zwrócił uwagę na problem wypalenia zawodowego wśród lekarzy i potrzebę wykorzystania środków unijnych do celów samorządu. – Nie przeniosę samorządności lekarskiej do Krakowa. Niech tą stolicą staną się wszystkie okręgowe izby lekarskie – tymi słowami zakończył swoje przemówienie Andrzej Matyja, do niedawna prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

00.16 Andrzej Matyja zadeklarował, że nie ma ambicji politycznych i nie chce budować kariery politycznej na samorządzie lekarskim. Powiedział, że samorząd musi być neutralny, apolityczny, ale nie można izolować się od kontaktu z politykami, a wręcz przeciwnie – w jego ocenie trzeba się spotykać z decydentami i przedstawiać im ekspercką wiedzę, brać udział w tworzeniu prawa na etapie ich powstawania, a nie dopiero w trakcie konsultacji gotowych projektów prawnych. Podkreślił, że głos 180 tys. lekarzy musi być brany pod uwagę, tymczasem obecnie nie ma przedstawiciela NRL wśród uczestników debaty „Wspólnie dla zdrowia” ogłoszonej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

00.08 Trzeci z kandydatów, Andrzej Matyja, również przedstawił swoją biografię oraz pomówił doświadczenie w działalności w samorządzie lekarskim. – Nauczyłem się być skutecznym w działaniu – powiedział. – Bycie prezesem to zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność. Uważam, ze potrafię swoje doświadczenie przekuć na nasz wspólny samorządowy sukces – stwierdził.

00.03 Wywodzący się z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Romuald Krajewski powiedział, że chce zadbać, aby środki, którymi dysponuje izba, wracały do lekarzy poprzez m.in. szkolenia dla lekarzy. W jego ocenie samorząd musi być otwarty dla środowiska. Mocno podkreślił, że wiele uwagi chciałby poświęcić działaniom wspierającym godność zawodu. – Zaufanie, godność, samorządność – to droga, którą chcę iść – powiedział.

00.02 – Jestem dumny, że jestem polskim lekarzem. Chciałbym byśmy byli tak doceniani w naszym kraju, jak za granicą – powiedział Romuald Krajewski. Przedstawiając swój program zwrócił uwagę przede wszystkim na fakt, że trzeba poprawić wizerunek i zaufanie do lekarza zarówno wśród polskich pacjentów, jak i w samym środowisku. Zadeklarował, że będzie stanowczo reagował na polityczną i medialną agresję wobec środowiska lekarskiego.

00.00 Druga z osób ubiegających się o funkcję prezesa NRL, Romuald Krajewski, powiedział, że każdego dnia, jako lekarz, spotyka się z problemami ochrony zdrowia. Kieruje ośrodkami w NIL oraz międzynarodowymi zespołami i organizacją europejskich lekarzy.

23.56 Za parę minut północ, ale tej nocy kilkuset lekarzy i lekarzy dentystów z pewnością nieprędko pójdzie spać. Przypominamy, że trzy osoby ubiegają się o funkcję nowego prezesa NRL. Są to w kolejności alfabetycznej: Krzysztof Kordel (związany z Wielkopolską Izbą Lekarską), Romuald Krajewski (związany z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie) i Andrzej Matyja (z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie). Który z nich zastąpi Macieja Hamankiewicza?

22.50 Przedstawiając najważniejsze cele, jakie chciałby zrealizować jako prezes NRL, Krzysztof Kordel powiedział, że trzeba stawiać na kształcenie podyplomowe lekarzy, a wśród priorytetowych zadań, które chce zrealizować, to m.in. wykorzystanie public relations (hasło: „Więcej izby w mediach”), ochrona praw lekarzy i stworzenie z izby jeszcze sprawniej działającego urzędu. Dodał, że Naczelna Izba Lekarska powinna wspierać współpracę między dużymi i małymi izbami, rozwój e-learningu oraz realizować szkolenia i kursy specjalizacyjne.

 

23.44 Pierwszy z trzech kandydatów na nowego prezesa NRL, Krzysztof Kordel, przedstawił krótko swoją biografię. Jest pracownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Na swoim koncie ma ponad 150 publikacji dotyczących zagadnień na styku prawa i medycyny. Od pięciu lat, jako biegły sądowy, zajmuje się wydawaniem opinii w zakresie błędów lekarskich. Przybliżył pokrótce swoją działalność samorządową, a także zaprezentował okręgową izbę lekarską, z której się wywodzi i na której czele stał do niedawna. Wspomniał m.in. o inicjatywie „Wielkopolscy lekarze z sercem”, inwestycjach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, działalności chóru lekarskiego.

23.37 Zjazdowa komisja wyborcza przedstawiła listę zgłoszonych kandydatur na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji. Jest dwóch kandydatów: Wojciech Drozd i Grzegorz WronaJako pierwsi podajemy tę informację!

23.34 Zjazdowa komisja wyborcza przedstawiła listę zgłoszonych kandydatur na prezesa NRL. Jest trzech kandydatów: Krzysztof Kordel, Romuald Krajewski i Andrzej MatyjaJako pierwsi podajemy tę informację! Kto z nich zwycięży w wyborach na prezesa NRL VIII kadencji przekonamy się już niebawem.

23.32 Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej. Uchwałę przyjęto. Wcześniej przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że należałoby się pochylić nad niektórymi aspektami regulaminu wyborczego.

23.27 Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej wygłasza jej przewodniczący Ładysław Nekanda-Trepka.

23.25 Głosowanie nad uchwałą zjazdu w sprawie przyjęcia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego. Uchwałę przyjęto. – Dziękuję bardzo za przyjęcie sprawozdania – powiedział Wojciech Łącki.

23.19 Wojciech Łącki mówił o rodzajach orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Lekarski: najwięcej dotyczy uniewinnień, upomnień i nagan, nieco mniej  jest kar pieniężnych, prawa wykonywania zawodu odbierane są rzadko.

23.15 Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego wygłasza Wojciech Łącki. – Mijająca kadencja to blisko tysiąc spraw, które wpłynęły do Naczelnego Sądu Lekarskiego – powiedział przewodniczący NSL.

23.14 Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Uchwała została przyjęta.

22.59 Rozpoczyna się dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Delegaci dyskutują m.in. na temat kosztów postępowań, tzn. kto je właściwie pokrywa.

22.56 Grzegorz Wrona podziękował wszystkim okręgowym rzecznikom odpowiedzialności zawodowej za ostatnie 4 lata pracy. Ich łączny dorobek to ponad 12 tys. spraw zostało zakończonych.

22.47 Grzegorz Wrona powiedział, że w ciągu ostatnich czterech lat Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podjął prawie 6 tys. rożnego rodzaju interwencji. Z wokandy nie spadło ani jedno postępowanie z powodu nieobecności zastępcy NROZ. – Dziękuję im za to – podkreślił dr Wrona.

22.42 Sprawozdanie kadencyjne przedstawia Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona.

22.41 Głosowanie nad uchwałą XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie udzielenia Naczelnej Radzie Lekarskiej absolutorium za okres kadencji 2014-2018. Uchwałę przyjęto, co oznacza, że absolutorium zostało udzielone. – Dziękuję – powiedział prezes NRL Maciej Hamankiewicz zaraz po podaniu wyniku głosowania.

22.39 W głosowaniu przyjęto sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

22.37 Przypomnijmy najważniejsze wątki z dzisiejszego wystąpienia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który kilka godzin temu był gościem Krajowego Zjazdu Lekarzy. Po pierwsze, wyceny świadczeń medycznych mają zostać urealnione. Po drugie, należy odstąpić od zasady, że każdy szpital musi pracować w trybie ostrego dyżuru. W ocenie ministra Szumowskiego, wprowadzane zmiany doprowadzą do skrócenia kolejek do specjalistów, co pacjenci mają odczuć do połowy przyszłego roku. Szef resortu zdrowia zastrzegł jednak, że nie wszędzie i nie w każdej dziedzinie uda się to zrobić. Przemawiając do delegatów minister podkreślił, że trzeba zrobić wszystko, żeby lekarze nie wyjeżdżali za granicę, a jedną z zachęt mają być przygotowywane zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (m.in. dotyczące specjalizacji).

22.35 Głosowano nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Sprawozdanie przyjęto.

22.31 Trwa dyskusja. Delegaci mówią o różnych sprawach, m.in. w jaki sposób powinno się oceniać błędy medyczne i na ile skuteczne są apele NRL formułowane do ministra zdrowia.

22.24 Czym zajmował się samorząd lekarski przez ostatnie cztery lata? Odpowiedź na to pytanie tutaj.

22.17 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy m.in. ustanawia zasady etyki lekarskiej, uchwala program działalności samorządu, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej, rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.

22.00 Rozpoczyna się dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami.

21.56 Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej wygłasza przewodniczący NKR Andrzej Morliński. Zawnioskował o udzielenie absolutorium NRL za okres kadencji 2014-2018.

21.50 – Cel strategiczny został osiągnięty, zapewniono bezpieczeństwo finansowe na działalność Naczelnej Izby Lekarskiej – powiedział skarbnik NRL. Jego wystąpienie nagrodzono oklaskami.

21.43 Informację o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawia skarbnik NRL Wojciech Marquardt.

 

 

21.40 Kończąc swoje wystąpienie prezes NRL podziękował za współpracę wszystkim członkom NRL VII kadencji i pracownikom biura NIL. – Życzę, aby nowo wybrane władze samorządu mogły płynąć po spokojnym morzu. My żeglowaliśmy po wzburzonych wodach – powiedział.

21.25 Prezes Hamankiewicz mówił, że ważnym elementem działalności NIL są szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów. Wspomniał, że środowisko lekarskie od lat postuluje zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia. Mówił również o proteście Porozumienia Rezydentów i o tym, dlaczego poparł ich działania. Wspominał o licznych konferencjach i wystąpieniach w mediach, w których brał udział. Wspomniał też o „Gazecie Lekarskiej”. – Wykonaliśmy badania i wiemy, że duża część środowiska lekarskiego czyta „Gazetę Lekarską” – powiedział prezes NRL.

21.17 Ustępujący prezes NRL Maciej Hamankiewicz wygłasza sprawozdanie kadencyjne NRL VII kadencji. Powiedział, że w tym czasie Polska miała czterech premierów i trzech ministrów zdrowia. Wspomniał o sprawach prowadzonych przez NIL przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym o wyroku, który jasno mówi, że lekarz ma obowiązek leczenia w zgodzie z własnym sumieniem. Przytoczył też wyniki niektórych badań Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL.

21.16 Komunikat Komisji Skrutacyjnej: jej przewodniczącym został Klaudiusz Komor.

21.05 Po półgodzinnej przerwie obrady zostały wznowione. Wiele wskazuje na to, że zjazd zakończy się późno w nocy.

20.33 Ogłoszono przerwę w obradach do g. 21.00

20.32 Sprawozdanie Komisji Mandatowej. Jej przewodniczący, Marek Stankiewicz, poinformował, że spośród 464 obecnych na zjeździe jest 410. Wobec tego komisja mandatowa stwierdziła, że został spełniony warunek kworum zjazdu, a zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania decyzji.

20.30 Informacja Komisji Wyborczej o trybie oraz terminach zgłaszania kandydatów na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i Krajowej Komisji Wyborczej. Ładysław Nekanda-Trepka poinformował, że dziś można zgłaszać kandydatów na funkcję prezesa NRL i NROZ.

20.23 Wybory Komisji  Skrutacyjnej XIV Krajowego  Zjazdu  Lekarzy (do  wyboru prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej).

 

20.21 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich to właśnie Krajowy Zjazd Lekarzy uchwala regulaminy: wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, okręgowej komisji wyborczej, Krajowej Komisji Wyborczej, wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej, wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.

20.14 Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Ładysław Nekanda-Trepka ogłosił skład Komisji Wyborczej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Komisja czuwać będzie nad wyborami na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i Krajowej Komisji Wyborczej.

20.10 Wybory Komisji Regulaminowej. W jej składzie znaleźli się: Paweł Barucha, Wojciech Kaatz, Tomasz Marczyk, Artur Hartwich, Włodzimierz Kardas, Romuald Knaś, Łukasz Jasek, Krzysztof Marchewka.

19.57 Rozpoczynają się wybory do Komisji Mandatowej. Znaleźli się w niej: Marek Stankiewicz, Paweł Czarnecki, Romuald Górniak, Marta Klimkowska-Misiak, Krzysztof Wójcikiewicz.

19.55 Uchwalono porządek obrad.

19.53 Pojawił się wniosek, aby dzisiejszy dzień obrad zakończył się wyborami na prezesa NRL i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wniosek został przegłosowany.

19.49 W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym – niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje NRL co cztery lata. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska: z własnej inicjatywy albo na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.

19.43 Delegaci dyskutują nad uchwaleniem porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

19.42 Sekretarzami zjazdu zostali lekarze Michał Antosiewicz, Stanisława Barańska, Marcin Karolewski, Marta Szadurska-Noga, a także lekarz dentysta Jacek Kotuła.

19.39 Z powodu błędu systemu powtórzono głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczących zjazdu. Wiceprzewodniczącymi w powtórzonym głosowaniu zostali lekarze Andrzej Wojnar i Marek Zasadny, a także lekarz dentysta Rafał Kiełkowski.

19.19 Głosowania trochę opóźniają się z uwagi na wystąpienie problemów technicznych. Delegaci głosują za pośrednictwem specjalnych pilotów.

19.00 Przypominamy: pełna lista prezesów okręgowych rad lekarskich i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej VIII kadencji jest dostępna tutaj.

18.56 Delegaci przechodzą do wyboru wiceprzewodniczących i sekretarzy XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Zostanie wybranych trzech wiceprzewodniczących (dwóch lekarzy i jeden lekarz dentysta), a także pięciu sekretarzy (czterech lekarzy i jeden stomatolog).

18.52 Przewodniczącym XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy wybrano Grzegorza Krzyżanowskiego. – Dziękuję za zaufanie. Postaram się poprowadzić sprawnie obrady – zadeklarował.

18.38 Prezes NRL otworzył część roboczą XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz zgłosił kandydaturę Grzegorza Krzyżanowskiego na przewodniczącego zjazdu. Nie zgłoszono innych kandydatur.

18.32 Głos zabrała także prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka, życząc wszystkim przede wszystkim zdrowia. – Obietnice finansowe dzielą środowisko. Nie dajmy się podzielić – powiedziała. Tak jak Krzysztof Bukiel, skrytykowała ministra za sposób organizacji debaty nad przyszłym kształtem służby zdrowia. – Co będzie na końcu? – zapytała retorycznie, dodając, że nie można zmieniać systemu tak, jak robi się to obecnie.

18.30 Zdaniem Krzysztofa Bukiela lekarze pod względem wynagradzania ich pracy są obecnie traktowani przez rząd gorzej niż za czasów PRL. Zaapelował o dekomunizację pensji lekarzy oraz skrytykował ministra zdrowia za sposób organizacji debat pod hasłem „Wspólnie dla zdrowia”. Wystąpienie Krzysztofa Bukiela nagrodzono gromkimi oklaskami.

18.27 Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel podziękował prezesowi NRL i wszystkim izbom lekarskim za poparcie działań Porozumienia Rezydentów. – Zdumiał mnie fakt, że pan minister nic nie wspomniał w swoim dzisiejszym przemówieniu o porozumieniu z Porozumieniem Rezydentów – podkreślił szef OZZL.

18.13 – Przez osiem ostatnich lat zrobiliśmy dzięki współpracy z samorządem lekarskim trzy świetne Kongresy Polonii Medycznej – powiedział były prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Marek Rudnicki. Podkreślił, że trzeba razem współpracować, bo lekarze polonijni mogą przekazać swoje doświadczenie lekarzom i stomatologom pracującym w kraju. – Ta wymiana wiedzy jest niezwykle istotna – dodał.

18.08 Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Janusz Kasina zaprosił na X Kongres Polonii Medycznej, który odbędzie się w Gdańsku w maju 2019 r. Zreferował też dotychczasowe spotkania lekarzy polonijnych na całym świecie, podziękował za współpracę z samorządowcami NIL w VII kadencji i życzył owocnych wyborów na zjeździe.

18.03 Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz: – Życzę dobrych wyborów. Jesteśmy jedną, wielką lekarską rodziną.

18.04 – Krajowy Zjazd Lekarzy to najważniejsze wydarzenie w naszym środowisku – powiedział Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Podkreślił, że samorząd lekarski to niezwykle ważna instytucja i podziękował ustępującemu prezesowi NRL za wspólne lata współpracy. Dr Krajewski dodał, że w naszym kraju brakuje lekarzy i pielęgniarek, a prestiż zawodu lekarza spada.

17.55 – Przez siedem kadencji byłem prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Współpraca PTL z Naczelną Izbą Lekarską była najlepsza za czasów prezesa Macieja Hamankiewicza – powiedział Jerzy Woy-Wojciechowski.

17.53 Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Waldemar Kostewicz podziękował prezesowi NRL za współpracę na rzecz rozwoju samorządu lekarskiego, która – zdaniem szefa PTL – jest dla dobra lekarzy i dla dobra Polski.

17.49 – Nasz głos nie jest głosem politycznym, ale w interesie społeczeństwa – powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela.

17.43 Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wręczył Maciejowi Hamankiewiczowi Statuetkę św. Rocha

17.45 Przypominamy: apele i stanowiska oraz inne dokumenty związane z działalnością Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich są w dziale Samorząd.

17.36 Senator Konstanty Radziwiłł powiedział, że wydarzenie, które dziś się odbywa, jest bardzo bliskie jego sercu. – Ponad 20 lat spędziłem w samorządzie lekarskim, mam tu wielu przyjaciół – powiedział. Dodał, ze praca samorządowa to duże zobowiązanie i odpowiedzialność. Konstanty Radziwiłł przez dwie kadencje był prezesem NRL.

17.30 Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek powiedziała, że lekarze są filarem ochrony zdrowia. – Dostrzegamy ich problemy i to, że sytuacja odbija się na pacjentach – stwierdziła. Zwróciła również uwagę na konieczność zapewnienia prawa do ochrony zdrowia najsłabszym grupom społecznym.

17.26 Prof. Piotr Radziszewski powiedział, że państwa nie stać na to, aby leczyć wszystkich, wszystkim tym, co jest dostępne. – Medycyna to sztuka wyboru – podkreślił.

17.18 Jak podkreślił minister zdrowia, do połowy przyszłego roku kolejki do specjalistów będą krótsze, choć – jak zastrzegł – może nie wszędzie i nie w każdej dziedzinie. Łukasz Szumowski powiedział, że nie ma powodu, aby we wszystkich szpitalach, szczególnie tych o najniższym stopniu referencyjności, były całodobowe dyżury.

17.15 Minister Łukasz Szumowski opowiedział o zmianach, jakie zachodzą w ochronie zdrowia. Wspomniał m.in. o ustawie podwyższającej nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB, o zwiększaniu limitów na studia medyczne, o debacie rozpoczętej pod hasłem „Wspólnie dla zdrowia” (pierwsza z nich odbędzie się 13 czerwca w Warszawie, pt. „Pacjent i system”), pracach nad nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Minister obiecał, że resort zdrowia będzie wspierał proces informatyzacji u lekarzy wszędzie, tam gdzie brakuje komputerów, szkoleń, internetu. – Są na to środki w ministerstwie – podkreślił.

17.05 Głos zabrał też minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślając, że zjazd wyraża tezy, które musi brać pod uwagę. Pogratulował odznaczonym dziś lekarzom i lekarzom dentystom oraz złożył gratulacje tym, którzy wygrali wybory w okręgowych izbach lekarskich do VIII kadencji. Podziękował też prezesowi Maciejowi Hamankiewiczowi za współpracę.

16.58 Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: – Niezwykle cieszę się, że mogę tu być. Gratuluję odznaczonym przed momentem lekarzom i lekarzom dentystom. Dziękuję panu prezesowi za osiem lat współpracy, a także wszystkim innym przedstawicielom izb lekarskich. Życzę tym, którzy zostaną wybrani, refleksji, pracy i wielkiej kultury – takiej, jaką prezentował dotychczasowy prezes NRL. Życzę też, abyśmy w wielu kwestiach mogli się porozumieć, aby zawód lekarza był coraz lepiej oceniany przez społeczeństwo. Mamy wiele do zrobienia. Życzę owocnych obrad.

16.44 Prezes NRL przywitał licznie przybyłych na zjazd gości. Wśród nich są m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister zdrowia Łukasz Szumowski, prof. Piotr Radziszewski, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz, dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert, dyrektor CEM prof. Mariusz Klencki, prezes AOTMiT Roman Topór-Mądry, prezes PTL prof. Waldemar Kostewicz, dyrektor CSiOZ Marcin Węgrzyniak, wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski, prezes PPOZ Bożena Janicka, senator Konstanty Radziwiłł, senator Tomasz Grodzki, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Janusz Kasina, były prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Marek Rudnicki, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz.

16.42 Po serii tych emocjonujących i wzruszających dekoracji odśpiewano „Hymn Lekarzy – Floreat Res Medica” (tekst: Alicja Woy-Wojciechowska, muzyka: Jerzy Woy-Wojciechowski). Utwór odśpiewał Maciej Gallas przy akompaniamencie fortepianu w wykonaniu Norbert Prudel.

16.37 Najlepszą drużyną została reprezentacja piłkarska OIL w Gdańsku. To złota drużyna na 38. World Medical and Health Games, Marsylia 2017. Skład drużyny: Mateusz Czajkowski (kapitan), Bartosz Woźniak, Błażej Borowy, Nerijus Prusinowski, Mikołaj Mielke, Andrzej Kadylak, Marek Grabowski, Michał Zapaśnik, Bartek Wieczorek, Damian Łupiński, Maciej Niedźwiecki, Wojciech Bruzdowicz, Wojciech Babiński, Konrad Szydłowski (najlepszy zawodnik turnieju i król strzelców). Nagrodę odebrało osobiście czterech pierwszych zawodników z tego składu.

16.36 Wręczenie nagród dla najlepszych Lekarzy-Sportowców 2017. Ceremonię poprowadził przewodniczący Komisji ds. Sportu NRL  Jacek Tętnowski. Sportowcem-lekarką 2017 roku została Anna Jurkiewicz-Śpiewak (OIL w Tarnowie), która w ubiegłym roku, podczas olimpiady lekarskiej, zdobyła 4 złota i jeden srebrny medal. Sportowcem-lekarzem 2017 roku został Barnaba Pustelniak (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu) – mistrz świata medyków w kolarstwie górskim oraz szosowym na 38.World Medical & Health Games w Marsylii. Wyróżnienie otrzymał Stanisław Świerad (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu) – mistrz świata w kategorii +80 na Mistrzostwach Świata Lekarzy w Tenisie (Pilzno).

16.32 Wręczenie medali „Hominem Inveni” im. Władysława Biegańskiego (odznaczenie to ustanowiła NRL 23 czerwca ubiegłego roku). Ceremonię poprowadził Mariusz Janikowski z kapituły odznaczenia. – Medal jest przyznawany osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym – powiedział Mariusz Janikowski. Odznaczeni: Anna Byrczek, Ryszard Kępa, Barbara Kopczyńska, a także Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu (medal odebrała prezes stowarzyszenia).

16.25 Wręczenie odznaczeń „Meritus pro Medicis”. Ceremonię poprowadził prof. Romuald Krajewski, kanclerz kapituły. Odznaczenia otrzymali: Halina Borgiel-Marek, Grzegorz Mazur, śp. Andrzej Podolecki (odznaczenie odebrał w lutym), Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Anna Śpiałek, śp. Tadeusz Wencel (odznaczenie odebrała rodzina), Zygmunt Ziółkiewicz, Robert Adamowicz, Roman Budziński, Grażyna Lesyng-Pawłowska, Marta Rodziewicz-Kabarowska, Anna Serafinowska-Kiełczewska.

16.20 Czas na ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych. Przedstawiciel Prezydenta RP prof. Piotr Radziszewski wręczył odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Stefana Sobczyńskiego (członek Prezydium NRL), Srebrnym Krzyżem Zasługi – Annę Lellę (sekretarz NRL) i Dorotę Orlicką (Beskidzka Izba Lekarska). Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono Artura de Rosier (prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej).

16.16 Uczestnicy zjazdu oddali hołd pamięci zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów – zasłużonych działaczy samorządu lekarskiego. W trakcie kończącej się kadencji odeszli: Witold Bartnik, Barbara Chodzińska, Stanisław Ciechowicz, Krzysztof Dawidowski, Jan Haftek, Zbigniew Jańczuk, Małgorzata Kaczmarska-Banasiak, Przemysław Knast, Jolanta Kwaśniewska, Stanisław Leszczyński, Krzysztof Linke, Stanisław Litwin, Anna Makowska, Andrzej Nowiński, Tadeusz Pawlus, Halina Pilawska, Andrzej Podolecki, Halina Porębska, Stanisław Pużyński, Danuta Samolczyk-Wanyura, Marian Szczepański, Alojza Warchał, Tadeusz Wencel, Edward Woliński. – Cześć ich pamięci! – powiedział Maciej Hamankiewicz.

16.14 Na sali widzimy m.in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

16.13 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, rozpoczął część oficjalną XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, na który, poza delegatami, przybyło liczne grono gości. – Otwieram część oficjalną XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Powstań! Sztandar wprowadzić! – rozpoczął Maciej Hamankiewicz. Na salę wprowadzono sztandar Naczelnej Izby Lekarskiej. W poczcie sztandarowym uczestniczyli młodzi reprezentanci Okręgowej Izby Lekarskiej z Warszawy. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Przy fortepianie Norbert Prudel, lekarz i delegat na tegoroczny zjazd. Śpiewa artysta Maciej Gallas oraz uczestnicy zjazdu.

 

16.10 Kończy się film dokumentalny. Sala wypełniona jest delegatami po brzegi. Wkrótce oficjalne rozpoczęcie Sprawozdawczo-Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

16.07 Przypominamy, że dziś zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), które dotyczy także placówki ochrony zdrowia. Od kilku miesięcy „Gazeta Lekarska” przypomina o obowiązkach wynikających z nowych przepisów – zachęcamy lekarzy i lekarzy dentystów do lektury kilkunastu materiałów o RODO w dziale Prawo.

15.53 W naszym portalu internetowym na bieżąco informujemy o działalności samorządu lekarskiego. Apele i stanowiska oraz inne dokumenty związane z Naczelną Radą Lekarską i okręgowymi izbami lekarskimi są w dziale Samorząd.

15.51 Robi się coraz tłoczniej. W hotelu, w którym odbywa się zjazd, jest już m.in. przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel i prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz.

15.37 Zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w Europie i w wielu innych krajach na świecie wywodzą się od praw spisanych w V w. p.n.e. przez greckiego lekarza Hipokratesa. Były one podstawą przysięgi składanej przez absolwentów uczelni medycznych (m.in. Akademii Krakowskiej). Do dziś wszyscy absolwenci uczelni medycznych w Polsce składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej.

15.23 W czasie, gdy delegaci oglądają film dokumentalny pt. „Kodeks Etyki Lekarskiej – historia powstania”, warto przypomnieć, że obowiązkiem każdego lekarza i lekarza dentysty jest stosowanie zasad zawartych w tym dokumencie. Za ich nieprzestrzeganie grozi postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

15.00 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz powitał zgromadzonych gości w sali obrad i zaprosił do obejrzenia filmu „Kodeks Etyki Lekarskiej – historia powstania”. Na projekcję przybyło kilkoro twórców KEL: Maria Anna Łastowska, Wanda Terlecka i wspomniany przed chwilą Stanisław Wencelis.

14.52 Jest również dr Stanisław Wencelis, jeden z twórców Kodeksu Etyki Lekarskiej. – Wolą naszego środowiska zawodowego było, by jak najszybciej stworzyć Kodeks Etyki Lekarskiej. Dla nowo powstającego, odrodzonego samorządu lekarskiego stał się on fundamentem jego rozwoju i wyraźnym znakiem tożsamości. To była ciężka praca wykonywana pod presją czasu, bo NRL dla uchwalenia Kodeksu zdecydowała o zwołaniu już w połowie I kadencji władz Izby II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w Bielsku-Białej – mówił dr Stanisław Wencelis w rozmowie z „Gazetą Lekarską”.

14.50 Na zjeździe, w charakterze gości, pojawili się m.in. Konstanty Radziwiłł (minister zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego) i Jerzy Woy-Wojciechowski (wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kompozytor).

14.47 Zanim oficjalnie rozpocznie się zjazd, delegaci zobaczą film dokumentalny pt. „Kodeks Etyki Lekarskiej – historia powstania” wykonany na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej. Opowiada on, jak powstawał Kodeks Etyki Lekarskiej uchwalony na Nadzwyczajnym II Krajowym Zjeździe Lekarzy w Bielsku-Białej w 1991 r. Scenarzystą i reżyserem filmu jest prof. Andrzej Sapija. Prapremiera filmu odbyła się miesiąc temu w czasie ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Każdy delegat Krajowego Zjazdu Lekarzy otrzyma ten film na płycie DVD.

14.15 Coraz więcej delegatów jest już na miejscu. Przypominamy, że oficjalnie zjazd rozpocznie się o g. 16.00.

13.40 Nowych członków Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji poznamy dopiero jutro (część z nich już znamy – są to nowo wybrani prezesi okręgowych rad lekarskich). Przypomnijmy, że NRL VII kadencji obradowała 30 razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w piątek 4 kwietnia 2014 r., a ostatnie w piątek 20 kwietnia 2018 r. Kadencja NRL trwa 4 lata.

13.04 W stołecznym kościele pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego rozpoczęła się Msza święta w intencji środowiska lekarskiego.

12.55 Zjazd wybierze nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Ustępujący z tej funkcji Maciej Hamankiewicz kierował samorządem lekarskim od 2010 r. – Trzeba kształcić więcej lekarzy, ale przede wszystkim trzeba sprawić, żeby chcieli zostać w Polsce i tu pracować. Należy poprawić warunki pracy tych, którzy zawód już wykonują. Jeśli się tego nie zrobi, będą wyjeżdżać – mówi dr Maciej Hamankiewicz. O tym, co udało się dokonać Naczelnej Izbie Lekarskiej przez ostatnie 8 lat, mówił ustępujący prezes NRL w niedawno opublikowanym wywiadzie w „Gazecie Lekarskiej”.

12.48 W czasie XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy zaplanowano wybory m.in. nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, nowego składu Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Wyborczej.

12.40 Od kilkudziesięciu minut w hotelu na warszawskim Okęciu rejestrują się delegaci, którzy przybyli na Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy. To lekarze i lekarze dentyści z całego kraju. Część oficjalna zjazdu została zaplanowana na g. 16.00, ale my już jesteśmy na miejscu. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji przez kolejne godziny.

Obrady relacjonują: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak
Zdjęcia: Marta Jakubiak


Przydatne linki: