24 czerwca 2024

OIL w Gdańsku

Lekarze i lekarze dentyści: jedna rodzina i wspólny samorząd

Kiedy odradzała się samorządność lekarska, stomatolodzy nie byli przekonani, by pójść z lekarzami tą drogą. Przedwojenny dorobek dawał im podstawy, aby reaktywować własny samorząd. Tak...

Kolorowe pasje lekarzy

Opowiadanie o działalności kulturalnej i historycznej lekarzy i lekarzy dentystów zawsze będzie zaledwie rozpoczęte i niedokończone. Nie ma takiej osoby wśród nas, aby wielość nitek...

Klaudiusz Komor: pozjazdowe reminiscencje

Jesteśmy tuż po XVI Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Łodzi. Był to z pewnością zjazd nadzwyczajny nie tylko z nazwy, ale i ze względu na tematykę,...

Kodeks Etyki Lekarskiej nadaje profesji ludzką twarz

Postawa etyczna lekarza zależy nie tylko od tego, w jakich warunkach pracuje, ale tkaże od tego, jak został wychowany, jakie miał wzorce i kto go...

Nowocześniej i bliżej pacjenta. Zjazd ważnych zmian

Będzie nowocześniej, wygodniej i bliżej pacjenta. Wprowadzenie elektronicznego trybu głosowania w wyborach do izb oraz pierwsza od ponad 20 lat nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej to...

Prezes NRL: jako samorząd osiągnęliśmy wielki sukces

Rozpoczynaliśmy bieżącą kadencję izby z hasłem „Samorząd przyszłości – słuchać, angażować, skutecznie działać”. Zgodnie z tą maksymą, przez prawie dwa lata pracowały Komisja Etyki Lekarskiej...

Samorząd musi obejmować wszystkich lekarzy

Lekarz z istnienia Izb może tylko korzystać. Nie wyobrażam sobie zatrzymania tego koła zamachowego, które puściliśmy w ruch – mówił prof. Tadeusz Chruściel, prezes Naczelnej...

Po co lekarzom gazeta?

W ciągu 35 lat bardzo zmieniał się charakter „Gazety Lekarskiej”, ale do dziś aktualne jest oczekiwanie, że będzie ona źródłem informacji o zmieniających się przepisach...

Zbigniew Brzezin: Dziś musimy myśleć o wypracowaniu kompromisu

Trzeba znaleźć złoty środek i sposób na to, jak w zawiłościach zmieniającego się świata zachować równowagę między dobrą, wartościową pracą i satysfakcją z niej –...

Między idealizmem i buntem. Wywiad z byłym prezesem NRL

W czasie krajowych zjazdów lekarzy w latach dziewięćdziesiątych było dużo mniej emocji – mówi dr n. med. Krzysztof Madej, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) II...

Nowa wersja Kodeksu Etyki Lekarskiej (do pobrania)

Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) była oczekiwana przez środowisko lekarskie. Zmiany zostały przyjęte po długiej, ale merytorycznej dyskusji, w której czasami ścierały się różne poglądy...

Kompetencje nie mają płci

W proces odrodzenia i rozwój izb lekarskich angażowało się wiele kobiet – pisze Lidia Sulikowska, dziennikarka „Gazety Lekarskiej”. Fot. shutterstock.com Reaktywacja samorządu zawodowego lekarzy i...