21 czerwca 2024

Prezes NRL: jako samorząd osiągnęliśmy wielki sukces

Rozpoczynaliśmy bieżącą kadencję izby z hasłem „Samorząd przyszłości – słuchać, angażować, skutecznie działać”. Zgodnie z tą maksymą, przez prawie dwa lata pracowały Komisja Etyki Lekarskiej i Krajowa Komisja Wyborcza przygotowując nowelizację Kodeksu Etyki Lekarskiej i Kodeksu Wyborczego – pisze prezes NRL Łukasz Jankowski w felietonie dla „Gazety Lekarskiej”.

Fot. archiwum NIL

Cel był ambitny, materiału do przepracowania ogrom. Spotkania Komisji pod przewodnictwem odpowiednio dr. Artura de Rossier i dr. Jacka Kotuły odbywały się często kilka razy w miesiącu.

Obie Komisje, dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich członków, wysłuchały i wciągnęły w swoje działania całe nasze środowisko przez konsultacje publiczne, spotkania z zainteresowanymi lekarzami i otwarte dla wszystkich posiedzenia. Odbyły się też spotkania z organizacjami pacjentów.

Słuchaliśmy, angażowaliśmy, a na końcu całego procesu jako samorząd pokazaliśmy skuteczność w działaniu. Zjazd zakończyliśmy pełnym sukcesem. Prawie 90 proc. delegatów zagłosowało za znowelizowanym Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Przyjęliśmy zapisy, które odpowiadają potrzebie zmieniających się realiów wykonywania zawodu i postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia, m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w praktyce lekarskiej, roli lekarza w wyborze formy porady oraz zalecenia dotyczące informowania o świadczonych przez lekarzy usługach w przestrzeni publicznej, w tym w mediach społecznościowych. W kodeksie znalazł się również zapis zakazujący lekarzowi stosowania terapii daremnej.

Wierzę, że znowelizowany KEL będzie służyć dobru pacjentów oraz będzie drogowskazem do wykonywania przez nas zawodu, a czasem również dokumentem pozwalającym nam udowodnić, że działaliśmy zgodnie z zasadami etyki. Toczona przez delegatów merytoryczna dyskusja, a także fakt, że potrafiliśmy wznieść się ponad środowiskowe podziały i wspólnie przyjąć najważniejszy dla naszego środowiska dokument to ogromny sukces nas wszystkich.

Jestem naprawdę dumny, że miałem przywilej być częścią zjazdu i uczestniczyć w tej historycznej chwili. Zjazd, w którym udział bierze prawie pół tysiąca delegatów z całej Polski, to zawsze święto naszego środowiska. Podniosłą atmosferę chwili dało się odczuć szczególnie po zakończonych głosowaniach nad KEL czy regulaminem wyborów, w którym także zrobiliśmy krok w stronę przyszłości.

Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących wyborów w organach samorządu lekarskiego zapewni przejrzystość, sprawiedliwość i rzetelność procesu wyborczego. Umożliwi lekarzom udział w demokratycznym wybieraniu swoich przedstawicieli także za pośrednictwem głosowania elektronicznego, co z pewnością pozytywnie wpłynie na frekwencję w wyborach.

Bardzo cieszy udział w zjeździe pani minister Izabeli Leszczyny, która swoją obecnością potwierdziła deklarowaną wcześniej otwartość na rozmowy z lekarzami dotyczące najważniejszych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Nie było do tego lepszej okazji niż ostatni NKZL, jak sama powiedziała szefowa resortu podczas swojego wystąpienia. W takich bowiem okolicznościach obietnica spełnienia najważniejszego postulatu samorządu, jakim jest klauzula wyższego dobra (dawniej zwana klauzulą no-fault), wybrzmiewa tym wyraźniej.

Oczekując na spełnienie innych obietnic, m.in zniesienie obowiązku określania refundacji, za dobrą monetę przyjmujemy podpisanie przez Panią Minister zarządzenia odnośnie ePWZ w aplikacji mObywatel, do którego wprowadzenia jako samorząd byliśmy technicznie gotowi od kilku miesięcy, czekając jedynie na ruch resortu zdrowia i cyfryzacji.

Mam nadzieje, że oprócz przyspieszenia tej jednej sprawy, także inne oczekiwane przez nas postulaty zdecydowanie przyspieszą, i będę mógł w tekście tradycyjne otwierającym każdy numer „Gazety Lekarskiej” częściej świętować samorządowe sukcesy, niż podsumowywać niedomogi systemu ochrony zdrowia.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej