17 czerwca 2024

Łódź: Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy (foto)

Od czwartku do soboty (16-18 maja 2024 r.) Łódź jest stolicą polskich lekarzy i lekarzy dentystów. Kilkuset delegatów z całego kraju uczestniczy w Nadzwyczajnym XVI Krajowym Zjeździe Lekarzy (KZL).

Fot. Gazeta Lekarska

Decyzje podejmowane w czasie zjazdu będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego środowiska lekarskiego.

Piątek zdominowała dyskusja nad zmianami w regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwoływania członków tych organów, która zakłada m.in. wprowadzenie trybu głosowania elektronicznego – nowa wersja został przyjęta po kilkugodzinnej dyskusji.

W sobotę będą dyskutowane propozycje zmian w regulaminie Krajowej Komisji Wyborczej oraz Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Zawarte w nim zapisy stanowią dekalog, który obowiązuje każdego lekarza i lekarza dentystę w codziennej praktyce. Ostatnia nowelizacja liczącego już 35 lat KEL miała miejsce ponad dwie dekady temu, w 2003 r., i nie przystaje do bieżącej rzeczywistości.

Hołd pamięci

Na początku zjazdu delegaci uczcili minutą ciszy lekarzy i lekarzy dentystów zaangażowanych w działalność na rzecz samorządu lekarskiego, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczny dyżur. Oddano hołd: Wojciechowi Blecharczykowi z Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Krakowie (1968-2023), Kazimierzowi Bryndalowi, byłemu prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) Kujawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu (1929-2022), prof. Januszowi Kłoczce, byłemu prezesowi ORL w Białymstoku (1949-2023).

Hołd pamięci oddano także Andrzejowi Nagórny-Martynowskiemu, byłemu prezesowi ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej (1938-2024), prof. Władysławowi Nasiłowskiemu byłemu przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego (1925-2022), Andrzejowi Sawoniemu, byłemu prezesowi ORL w Warszawie (1954-2023), Krzysztofowi Szuberowi, byłemu prezesowi ORL w Rzeszowie (1955-2022) oraz współtwórcom KEL: Jerzemu Umiastowskiemu (1933-2023) i Stanisławowi Wencelisowi (1939-2024).

Podczas uroczystości wręczono najważniejsze odznaczenia Meritus Pro Medicis za zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska i samorządu lekarskiego. Z rąk kanclerza kapituły prof. Romualda Krajewskiego i prezesa NRL Łukasza Jankowskiego odebrali je wieloletni działacze samorządu: Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2018, a także Marek Stankiewicz, wieloletni redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”.

Prawie pół tysiąca delegatów

– Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie. Na sali jest prawie pół tysiąca delegatów z całej Polski. Każdy z nas poświęcił swój prywatny czas, który mógłby spędzić na leczeniu lub edukacji, po to, żeby uczestniczyć w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy – powiedział prezes NRL Łukasz Jankowski, witając delegatów.

– Jedną z pierwszych decyzji Naczelnej Rady Lekarskiej tej kadencji było zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy po to, żebyśmy pochylili się nad Kodeksem Etyki Lekarskiej i nad Kodeksem Wyborczym. Myślę, że nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że KEL jest podstawowym dokumentem, który reguluje naszą pracę, a jednocześnie daje pacjentom rękojmię tego, że lekarz będzie w sposób etyczny wykonywał zawód – stwierdził prezes NRL.

Jankowski: trzymamy rękę na pulsie

Prezes Łukasz Jankowski przypomniał, że przez ostanie dwa lata Komisja Etyki Lekarskiej NRL i Krajowa Komisja Wyborcza NRL ciężko pracowały nad projektami dotyczącymi nowelizacji KEL i regulaminów wyborczych. Podziękował osobom zaangażowanym w tworzenie tych dokumentów. Dodał, że nad projektem nowelizacji KEL, odbyły się wielotygodniowe konsultacje, w których uczestniczyli lekarze i lekarze dentyści, również ci niebędący delegatami, a także przedstawiciele pacjentów.

– Finalną wersję otrzymaliście państwo i ona będzie przedmiotem dyskusji, która odbywa się chyba w historycznym momencie dla naszego samorządu, bo ostatni raz nowelizowaliśmy Kodeks Etyki Lekarskiej w 2003 r. Wtedy Polska nie należała nawet do Unii Europejskiej. Nie marzyliśmy o tym, że praca lekarza będzie w taki sposób mogła być wspomagana przez narzędzia teleinformatyczne. Nie było w zasadzie sieci społecznościowych, a więc możliwość reklamy lekarzy w intrenecie była dalece ograniczona – podkreślił, dodając, że samorząd jest gremium eksperckim, które na te wyzwania powinien znaleźć odpowiedź. – To jest historyczny moment – ocenił prezes Łukasz Jankowski.

Podkreślił też, że pierwszym zadaniem samorządu, zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, jest ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie. Zwrócił się do obecnej na sali minister zdrowia Izabeli Leszczyny: – Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że dajemy radę, jeżeli chodzi o odpowiedzialność zawodową, że trzymamy rękę na pulsie, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem i że warto z nami rozmawiać o tym, w jaki sposób kształtować odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową, która w naszym zawodzie jest absolutnie kluczowa.

Leszczyna: KEL to ważny dokument

– To bardzo dobre miejsce do rozmów o systemie ochrony zdrowia i zdrowiu publicznym. To najlepsze miejsce do rozmowy o Kodeksie Etyki Lekarskiej – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna, która była specjalnym gościem KZL. Podkreśliła, ze KEL to ważny dokument także dla pacjentów. Podziękowała za pracę osobom zaangażowanym w prace nad projektem jego nowelizacji, jak również delegatom, którzy przybyli do Łodzi, by rozmawiać na temat zmian w kodeksie.

W dalszej części swojego wystąpienia poinformowała o działaniach resortu zdrowia na rzecz lepszej organizacji systemu ochronę zdrowia. Jedna z nich to zwiększenie dostępności świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej bez potrzeby hospitalizacji. Druga dotyczy przekonania organów założycielskich szpitali do zmiany ich struktury. Minister Izabela Leszczyna zapewniła, że dostrzega kluczowe sprawy dla lekarzy i lekarzy dentystów. – Od mojego pierwszego spotkania z Naczelną Radą Lekarską rozmawiamy o rzeczach ważnych dla środowiska lekarskiego. Być może waszym zdaniem toczą się zbyt wolno, ale sporo z nich finalizujemy – zapewniła.

Obietnice i zapowiedzi

Odnosząc się do zgłaszanego od dawna przez środowisko lekarskie problemu związanego z koniecznością określania refundacji leków, poinformowała o toczących się pracach nad uproszczeniem określania stopnia refundacji. – Ten system musi być intuicyjny, prosty, przyjazny, by eliminował w jak największym stopniu możliwość popełnienia błędów – powiedziała szefowa resortu zdrowia, dodając, że chciałaby, aby rozwiązanie było gotowe do wakacji.

Podkreśliła, że wystąpiła do Prokuratora Generalnego z formalnym wnioskiem o likwidację działających w ramach prokuratur wydziałów do spraw medycznych, które przez środowisko są odbierane jako zastraszanie. – To pomysł szalony, głupi i szkodliwy – podsumowała. Dodała, że powołana przez ministra sprawiedliwości komisja będzie pracowała nad usunięciem z kodeksu karnego przepisu o odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Izabela Leszczyna obiecała, że w październiku 2024 r. nastąpią zmiany w ubieganiu się przez lekarzy z Ukrainy o prawo wykonywania zawodu (PWZ) w ramach uproszczonej procedury. Ponadto środowisko doczeka się mPWZ, czyli dokumentu potwierdzającego PWZ w rządowej aplikacji mObywatel. Na koniec wystąpienia poprosiła lekarzy, aby pomimo codziennego trudu byli empatyczni i cierpliwi dla pacjentów. – Potrzebujemy zwyczajnych ludzkich gestów. Empatii, uśmiechu, cierpliwości dla pacjenta. Pamiętajcie, że pacjent to chory człowiek, który się boi i nie rozumie co dzieje się z organizmem. To, co dla was jest proste, dla niego jest kompletnie niezrozumiałe – powiedziała minister zdrowia.