17 lipca 2024

Wielkopolska Izba Lekarska

Mateusz Szulca: to pacjent powinien być w centrum uwagi

Postawy zgodnej z etyką lekarską powinniśmy wymagać nie dla nas a, le z myślą o pacjencie. Jestem przeciwnikiem traktowania Kodeksu Etyki Lekarskiej jak Kodeksu karnego...

Słownik wyrazów bliskich i dalekich izb lekarskich

Subiektywny spis haseł opisujących działalność odrodzonych izb lekarskich w Polsce powstał pięć lat temu. Jubileuszowe kamienie milowe i perły chwały niewiele się w tym czasie...

Sami o sobie. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Moim marzeniem jest, aby zasady etyki lekarskiej, zawarte w naszym kodeksie, były dla nas, lekarzy, na miarę Dekalogu – pisze Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, II zastępca Naczelnego...

Lekarze i lekarze dentyści: jedna rodzina i wspólny samorząd

Kiedy odradzała się samorządność lekarska, stomatolodzy nie byli przekonani, by pójść z lekarzami tą drogą. Przedwojenny dorobek dawał im podstawy, aby reaktywować własny samorząd. Tak...

Kolorowe pasje lekarzy

Opowiadanie o działalności kulturalnej i historycznej lekarzy i lekarzy dentystów zawsze będzie zaledwie rozpoczęte i niedokończone. Nie ma takiej osoby wśród nas, aby wielość nitek...

Klaudiusz Komor: pozjazdowe reminiscencje

Jesteśmy tuż po XVI Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Łodzi. Był to z pewnością zjazd nadzwyczajny nie tylko z nazwy, ale i ze względu na tematykę,...

Kodeks Etyki Lekarskiej nadaje profesji ludzką twarz

Postawa etyczna lekarza zależy nie tylko od tego, w jakich warunkach pracuje, ale tkaże od tego, jak został wychowany, jakie miał wzorce i kto go...

Nowocześniej i bliżej pacjenta. Zjazd ważnych zmian

Będzie nowocześniej, wygodniej i bliżej pacjenta. Wprowadzenie elektronicznego trybu głosowania w wyborach do izb oraz pierwsza od ponad 20 lat nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej to...

Prezes NRL: jako samorząd osiągnęliśmy wielki sukces

Rozpoczynaliśmy bieżącą kadencję izby z hasłem „Samorząd przyszłości – słuchać, angażować, skutecznie działać”. Zgodnie z tą maksymą, przez prawie dwa lata pracowały Komisja Etyki Lekarskiej...

Samorząd musi obejmować wszystkich lekarzy

Lekarz z istnienia Izb może tylko korzystać. Nie wyobrażam sobie zatrzymania tego koła zamachowego, które puściliśmy w ruch – mówił prof. Tadeusz Chruściel, prezes Naczelnej...

Po co lekarzom gazeta?

W ciągu 35 lat bardzo zmieniał się charakter „Gazety Lekarskiej”, ale do dziś aktualne jest oczekiwanie, że będzie ona źródłem informacji o zmieniających się przepisach...

Zbigniew Brzezin: Dziś musimy myśleć o wypracowaniu kompromisu

Trzeba znaleźć złoty środek i sposób na to, jak w zawiłościach zmieniającego się świata zachować równowagę między dobrą, wartościową pracą i satysfakcją z niej –...