2 marca 2024

Trybunał Konstytucyjny

Postępowanie w zgodzie z sumieniem ustawowym obowiązkiem lekarza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) sprzeciwia się zmianie art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącego klauzuli sumienia – tą kwestią wkrótce może...

Orzeczenie lekarskie w sprawie posiadania broni

Przepis art. 15h ust. 7 ustawy o broni i amunicji1, który stwierdza, że orzeczenie lekarskie wydane po rozpatrzeniu odwołania w sprawach o pozwolenie na posiadanie...

Cwana sztuczka z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Będzie prezydenckie weto?

Ważą się losy ustawy ważnej zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Ze strony NRL dochodzą oczekiwania, by prezydent ją zawetował, ponieważ zmniejsza pulę środków...

NSA podzielił stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie PES

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach wiosennych i jesiennych, dla wszystkich specjalności, Państwowego Egzaminu...

Leczenie dziecka – orzeczenia sądowe

Zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych małoletniemu pacjentowi sprawia sporo kłopotów nie tylko lekarzom, ale również prawnikom. Pojawiają się one choćby przy szczepieniach ochronnych. Spróbuję przybliżyć...

Złe prawo i publiczne ferowanie wyroków wzmaga presję na lekarzy

Potrzebne są jasne przepisy, a komunikaty czy instrukcje urzędników nie mogą ustalać, w jaki sposób lekarze powinni wykonywać zawód – uważa samorząd lekarski. 23. posiedzenie...

Chodzi o udzielanie świadczeń bez automatycznego generowania strat

Możliwość, zamiast obowiązku, pokrycia przez samorząd straty podległego mu szpitala - to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

Dr Krzysztof Madej: Przyjdzie kiedyś Kazimierz Odnowiciel

Do wszystkich plag egipskich, jakie w ostatniej dobie historycznej spadały na nasz kraj i nasze państwo (oraz na naszą ochronę zdrowia – z oczywistych powodów...

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

We wtorek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu...

Prezes NRL o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej ukazała się informacja dotycząca wypowiedzi prezesa NRL Andrzeja Matyi w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Foto: Bartłomiej Cacko / TK...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. O systemowej niewydolności systemu

W listopadzie 2019 r. Trybunał Konstytucyjny dokonał diagnozy problemu systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w kierunku, w którym od wielu lat czynią to organy samorządu lekarskiego....

Telemedycyna a etyka

Kilka tygodni temu w „Gazecie Lekarskiej” przedstawiłem pewne elementy praktycznego zastosowania telemedycyny. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na etyczne aspekty związane z udzielaniem świadczeń drogą telemedyczną....