24 lipca 2024

Cwana sztuczka z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Będzie prezydenckie weto?

Ważą się losy ustawy ważnej zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Ze strony NRL dochodzą oczekiwania, by prezydent ją zawetował, ponieważ zmniejsza pulę środków na leczenie, a przepisy dotyczące zwolnienia z PES – korzystne dla lekarzy – weszły w życie na mocy innej nowelizacji.

Andrzej Duda. Foto: Marek Borawski/KPRP

W czwartek 15 grudnia Sejm odrzucił uchwały Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafiła na biurko prezydenta, który może ją podpisać, zawetować (przekazać z umotywowanym wnioskiem Sejmowi do ponownego rozpatrzenia) lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją.

W piątek, czyli już następnego dnia, Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie tej ustawy do ponownego rozpatrzenia. Samorząd lekarski wskazuje, że będzie ona skutkować ograniczeniem środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nawiasem mówiąc, regulacja nie była konsultowana ze środowiskiem lekarskim, choć w znacznym stopniu to właśnie jego dotyczy.

Paradoks polega na tym, że w tej ustawie – poza zmniejszeniem puli środków na leczenie – jest przepis oczekiwany przez środowisko lekarskie, a przede wszystkim wielu młodych lekarzy. Chodzi zwolnienie od najbliższej sesji wiosennej z egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osób, które uzyskały z części testowej co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi.

– Zwolnienie z PES jest w tej samej ustawie, która zabiera pacjentom 13 miliardów złotych. To cwana sztuczka – mówi w rozmowie z „Gazetą Lekarską” Damian Patecki, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL, specjalista anestezjolog.

Jak dodaje, wolałby, aby prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, a przepisy o Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym zostały uchwalone w nowym roku w innej regulacji. – Można nowelizować ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty tak, by nie zabierać pacjentom środków na leczenie – uważa Damian Patecki.