24 kwietnia 2024

Chodzi o udzielanie świadczeń bez automatycznego generowania strat

Możliwość, zamiast obowiązku, pokrycia przez samorząd straty podległego mu szpitala – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: pixabay.com

W środę w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej stanowisko podjęło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czytamy w nim, że pełna realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinna obejmować nie tylko wskazanie sposobu i źródeł pokrywania strat samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innego niż obciążenie nimi podmiotu założycielskiego, ale przede wszystkim taką reformę systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich wyceny, która zapewni możliwość udzielania świadczeń bez automatycznego generowania strat.

W maju br., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2019 r., wygasł przepis, który zobowiązywał samorządy do pokrywania strat podległych im samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.