SAMORZĄD

Medycyna ambulatoryjna wymaga wsparcia

Kolejna inicjatywa samorządu lekarskiego zwracająca uwagę na problemy lekarzy i lekarzy dentystów nie doczekała się właściwego zrozumienia ze strony Ministra Zdrowia. Foto: pixabay.com W ten sposób Naczelna Izba Lekarska ocenia odpowiedź...

Prezydium NRL o Narodowym Programie Zdrowia na latach 2021-2025

Prezydium NRL nie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, że „sytuacja zdrowotna w Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania w okresie...

Lekarze powinni mieć stałą możliwość zaszczepienia się

Prezes NRL zaapelował do ministra zdrowia o niezwłoczną modyfikację Narodowego Programu Szczepień i przyznanie pracownikom sektora ochrony zdrowia możliwości szczepienia w każdym etapie jego realizacji. Foto: pixabay.com „Powodem jest...

Prof. Andrzej Matyja osobowością medyczną roku

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja otrzymał tytuł Osobowości Medycznej Roku w dwudziestej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. Prof. Andrzej Matyja jest cenionym chirurgiem onkologicznym, pracownikiem I Katedry...

Świadczeniodawcy nieprzygotowani na nowy rachunek kosztów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o przesunięcie wprowadzenia nowego rachunku kosztów u świadczeniodawców. Treść podjętego 7 stycznia apelu prezentujemy poniżej. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady...

Donosowe szczepionki przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów

Dzięki rozmowom prowadzonym przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzeja Matyję, z Ministerstwem Zdrowia, resort może rozdysponować dla dzieci lekarzy w wieku 2-18 lat bezpłatną donosową szczepionkę przeciwko grypie w ilości 10...

Nie zatrudniajcie niekompetentnych medyków. Apel do dyrektorów szpitali

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja w liście otwartym do dyrektorów szpitali zaapelował o to, by nie zatrudniali lekarzy spoza UE o niezweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Treść pisma opublikowanego na stronie NIL prezentujemy...

Poglądy na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

Komunikat prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczący prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Foto:...

Tylko rzetelne informacje. „Nauka przeciw pandemii”

Przełamanie obaw społecznych i działania oparte na merytorycznej i sprawdzonej wiedzy mogą pomóc w zmianie postaw względem szczepień i tym samym przyczynić się do zatrzymania pandemii. Świadome tego jest środowisko naukowe i medyczne, a...

Nowa jakość?

Od dłuższego czasu podejmowane są próby wprowadzenia zmian w polskim prawie znacząco ułatwiające dostęp w naszym kraju do zawodu lekarzom i lekarzom dentystom spoza UE. Ostatnia z nich niedawno weszła w życie, a kolejna – znacznie...

Dr Andrzej Cisło: Mocny akcent noworoczny

Zapewne w okolicy Świąt lub Nowego Roku poznamy ostateczne losy tego projektu, który właśnie stał się ustawą, zmuszając nas do zadania sobie pytania, czy jest nas jeszcze w stanie coś zaskoczyć. Foto: pixabay.com Spór bynajmniej nie jest...

5,1 mld euro na program EU4Health

W ostatnich miesiącach Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (UEMS), której Naczelna Izba Lekarska jest członkiem, starała się pozyskać fundusze w ramach programu EU4Health – informuje samorząd lekarski. Foto: pixabay.com EU4 Health to...