SAMORZĄD

Mikołajki w Domu Lekarza Seniora

6 grudnia, czyli w Mikołajki, delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej uczestniczyła w przedświątecznym spotkaniu w Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie. Foto: Mariusz Tomczak Podczas uroczystości przedstawiciele samorządu...

Medialny dialog lekarzy. O roli biuletynów izb okręgowych

Jest ich 24 – tyle, ile okręgowych izb lekarskich. Biuletyny izbowe, bo o nich mowa, tak jak samorząd lekarski, mają swoją 30-letnią historię. Foto: Mariusz Tomczak 17 maja 1989 r. uchwalono ustawę o izbach lekarskich, a już 9 sierpnia...

Regionalna debata poświęcona wdrażaniu idei Jednego Zdrowia

W dniu 4 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się 2. międzynarodowa debata dotycząca wdrażania idei Jednego Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz lekarzy weterynarii...

12 lekarek bohaterkami kalendarza

12 odważnych lekarek zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej wsparło swoim wizerunkiem akcję charytatywną, której celem jest promowanie profilaktyki chorób kobiecych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych.  Efekty sesji...

Szkolenie z pracy w SOR-ach

Specjaliści Wielkopolskiej Izby Lekarskiej szkolili lekarzy pod hasłem „SORry – taką mamy pracę” w zakresie postępowania z pacjentami, którzy pojawiają się w szpitalnym oddziale ratunkowym z różnymi schorzeniami. Foto: D....

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Etyki Okręgowych Rad Lekarskich

W dniach 15-17 listopada z inicjatywy Komisji ds. Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w hotelu „Belweder” w Ustroniu, odbyło się 3. Wspólne Posiedzenie Komisji ds. Etyki Okręgowych Rad Lekarskich zatytułowane...

Ministerstwo zadeklarowało pełną współpracę przy wdrażaniu e-recepty

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Januszem Cieszyńskim. Foto: pixabay.com W spotkaniu, które miało miejsce 21 listopada, udział wzięli przedstawiciele...

Naczelna Rada Lekarska: System Informacji Medycznej kuleje

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzania e-recept. Foto: pixabay.com Naczelna Rada Lekarska podziela opinie środowiska lekarskiego o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej, jak i prawnego...

Dość marginalizacji! Mocny apel Komisji Stomatologicznej NRL

21 listopada odbyło się pierwsze w tej kadencji i pierwsze zwołane niezależnie od posiedzenia Zjazdu Krajowego otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL z zaproszeniem do udziału w nim wszystkich lekarzy dentystów będących delegatami...

Marszałek Senatu i najlepsi młodzi lekarze na posiedzeniu NRL (foto)

– Poza pełnieniem funkcji marszałka Senatu jestem lekarzem, dlatego naturalnym wydaje się fakt, że pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju chciałbym rozpocząć z samorządem lekarskim – powiedział...

LEK i LDEK jesień 2019 r.: nagrody od marszałka Senatu i prezesa NRL

W piątek 22 listopada, w czasie posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z prezesem NRL Andrzejem Matyją wręczyli nagrody za najlepiej zdany w sesji jesiennej 2019 r. Foto: Mariusz Tomczak Lekarski Egzamin...

Marszałek Senatu w Naczelnej Izbie Lekarskiej

22 listopada marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzejem Matyją w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Tomasz Grodzki i Andrzej Matyja. Foto: Mariusz Tomczak Następnie...