SAMORZĄD

NIL zacieśnią współpracę z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych

W piątek 9 sierpnia, podczas posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Foto: Alicja Szczypczyk Doszło do podpisania listu intencyjnego między...

Zmarł dr Aleksander Kotlicki

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”. Foto: pixabay.com Z głębokim smutkiem i żalem  żegnamy naszego Kolegę Śp. Dr. Aleksandra Kotlickiego wieloletniego działacza samorządu lekarskiego,...

Okiem prezesa NRL VIII kadencji Andrzej Matyi

Żadnej władzy nie jest na rękę silny samorząd zawodowy, zwłaszcza w tak newralgicznej dziedzinie jak ochrona zdrowia. Ta kadencja przypada na czas, kiedy wiele się dzieje w tym zakresie i naprawa systemu jest naszym priorytetem. Foto: Marta...

Umowa kontraktowa daje tylko złudzenie równowagi stron

Z punktu widzenia lekarza różnica pomiędzy udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę nie polega tylko na innym zakresie odpowiedzialności prawnej. Foto: Mariusz Tomczak Komentuje dr Ryszard Mońdziel,...

Okiem prezesa NRL VI i VII kadencji Macieja Hamankiewicza

To był burzliwy czas. Ówczesny rząd, przygotowując reformę ochrony zdrowia, nie chciał ujawniać swoich zamiarów, do końca nie wiedzieliśmy więc, co nas czeka. Foto: Marta Jakubiak Po wielu miesiącach tej niepewności pojawił się pakiet...

Okiem prezesa NRL IV i V kadencji Konstantego Radziwiłła

Kiedy zaczynałem kadencję, borykaliśmy się z zadłużeniem szpitali, przekształceniem ZOZ-ów, falą protestów płacowych, zaproponowałem więc resortowi zdrowia wspólną z samorządem lekarskim debatę „okrągłego stołu zdrowia”....

Okiem prezesa NRL II i III kadencji Krzysztofa Madeja

Objąłem prezesurę w momencie głębokich przeobrażeń w lecznictwie, do których trzeba było stworzyć podstawy prawne. Foto: Marek Stankiewicz Samorząd lekarski brał udział w tym wielkim procesie legislacyjnym, a często był inicjatorem...

Wiceminister Janusz Cieszyński na posiedzeniu Prezydium NRL

Od spotkania z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Januszem Cieszyńskim rozpoczęło się piątkowe posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Foto: Mariusz Tomczak Prawie 1,5-godzinne rozmowy skoncentrowano na omówieniu prac...

Nawet 10 tys. zł wynosi stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Kilka miesięcy temu samorząd lekarski postanowił jeszcze aktywniej wspierać kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, powołując Komisję Stypendialną NRL. Foto: pixabay.com Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych...

Okiem prezesa NRL I kadencji Tadeusza Chruściela

W odrodzonym samorządzie byli liderami w poszczególnych kadencjach, ale nie mieli łatwego życia. Z jakimi problemami musieli się mierzyć? Od prawej: Tadeusz Chruściel i Krzysztof Madej. Foto: archiwum „Gazety Lekarskiej” Choć kandydatura...

My, Polacy! Kongres Polonii Medycznej i Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

4 dni, 24 sesje naukowe, 96 prelegentów i 850 uczestników – to krótkie podsumowanie X Kongresu Polonii Medycznej połączonego z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich. Foto: Mariusz Tomczak Na jubileuszową edycję Kongresu Polonii Medycznej,...

Becikowe na dziecko. 1000 zł dla członka izby lekarskiej

W Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej lekarze i lekarze dentyści mogą liczyć na „becikowe”. Jego wysokość nie jest symboliczna. Foto: pixabay.com Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej podjęła uchwałę w sprawie...