SAMORZĄD

100-lecie istnienia izb lekarskich

2 grudnia 1921 roku to data rozpoczynającą działalność polskich izb lekarskich. 100 lat później, czyli właśnie dzisiaj, przypada setna rocznica samorządności lekarskiej w Polsce. Mimo że samorząd lekarski obchodzi stulecie istnienia,...

Liczył się głos każdego lekarza. 100 lat samorządności lekarskiej

17 maja 1989 r. ustawą o izbach lekarskich po latach niebytu odrodził się samorząd lekarski. W niespełna trzy miesiące później (4 sierpnia) odbyło się pamiętne posiedzenie Prezydium Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich z udziałem...

Dr Jerzy Friediger: Szpitale publiczne nie bilansują się

Wyceny świadczeń medycznych nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szpitale – mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, członek Prezydium NRL. – Szpitale...

Polka w zarządzie Rady Europejskich Lekarzy Dentystów

W piątek, podczas posiedzenia ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED), dr Anna Lella została wybrana na stanowisko członka zarządu CED (Board of Directors) na lata 2021-2024. W skład zarządu CED...

Prof. Andrzej Matyja: Nie można tak lekceważyć lekarzy

Obecny protest medyków to forma obrony godności zawodu zaufania publicznego i przejaw lojalności wobec pacjentów. Przypisywanie temu działaniu politycznych intencji świadczy o braku zrozumienia specyfiki zawodu medycznego – pisze prezes NRL...

Przeciwko marginalizacji zdrowia jamy ustnej w polityce państwa

Zdrowa jama ustna to nie tylko zdrowe zęby. Przypominamy o zainicjowanej przez samorząd lekarski kampanii „Trzecie zęby nie wyrosną”. Celem kampanii społecznej „Trzecie zęby nie wyrosną” jest zwrócenie uwagi na zjawisko...

Krajowa Sieć Onkologiczna. Wyższe nakłady podstawą zmian

Skoncentrowanie opieki onkologicznej może poprawić jej jakość, ale wymaga zwiększenia zasobów kadrowych, lokalowych, wyposażenia i dostępności – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku w sprawie projektu ustawy o...

Standardy postępowania medycznego nie powinny być pułapką prawną

W piątek Prezydium NRL zaapelowało do parlamentarzystów i do ministra zdrowia o zaprzestanie określania wytycznych i standardów postępowania medycznego w formie aktów prawnych lub komunikatów wydawanych przez organy państwowe. „Prezydium...

„Zawodówki” dla lekarzy jednak będą

Ku zaskoczeniu wielu lekarzy Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – tej, która wzbudziła wielkie kontrowersje kilka tygodni temu. O pozwolenie...

Mistrz kowalski miał czeladnika. Chirurg będzie miał asystenta. Po co?

Wprowadzenie chirurgicznej asysty lekarza nie stanowi remedium na niedobór chirurgów w systemie ochrony zdrowia, ponieważ nie zwiększy ich liczby – ocenia prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, a jednocześnie chirurg z...

Każdy może tworzyć historię

Jaką rolę odgrywało środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej – wspólnego posiedzenia Komisji Historycznych OIL, która odbyła...

Jawność pytań PES. Jest wyrok, choć na razie nieprawomocny

Dyrektor CEM dopuścił się bezczynności w związku z brakiem udostępnienia treści pytań PES – tak brzmi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zapadł w sprawie prowadzonej na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej. Jak...