SAMORZĄD

Prezes NRL: Lekarze nie mogą milczeć

Komentarz prezesa NRL Andrzeja Matyi w sprawie ograniczania lekarzom i innym pracownikom medycznym prawa do wyrażania poglądów na temat realiów pracy w warunkach epidemii. Środowisko lekarskie zbulwersowane jest sygnałami o ograniczaniu...

Krytycznie o zmianie ustaw ws. zwalczania COVID-19

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 26 marca, 8....

Apel do premiera o pomoc finansową dla rodzin personelu medycznego

Prezydium NRL zaapelowało do premiera Mateusza Morawickiego o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dla rodzin osób biorących udział w niesieniu bezpośredniej pomocy związanej z obecną epidemią, gdyby za to poświęcenie zapłaciły...

Praktyki zawodowe a dostęp do zakupu wyrobów medycznych

Prezes NRL Matyja zwrócił się do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego z apelem o niezwłoczną interwencję u premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego Komisji Zdrowia Tomasza Latosa. Foto: pixabay.com Chodzi o nieujęcie w projekcie...

Ordynacja leków na bieżąco

„Wszystkie zawody medyczne stanowią dziś jeden zespół” – napisali we wspólnym apelu prezes NRL Andrzej Matyja oraz prezesi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Naczelnej Rady Aptekarskiej i...

Zaliczanie stażu podyplomowego w stanie zagrożenia epidemicznego

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczania stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest świadome, że...

NIL tworzy fundusz wsparcia dla lekarzy w związku z epidemią

W odpowiedzi na potrzeby wynikające z sytuacji epidemicznej w Polsce, 19 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o stworzeniu funduszu, mającego na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin. Foto:...

Zawody medyczne wskazują 7 kluczowych problemów ws. koronawirusa

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie Covid-19, która zagraża coraz większej liczbie Polaków. W związku z tym, że sytuacja staje się coraz poważniejsza, 19 marca przedstawiciele samorządów zawodów medycznych wystosowali...

Covid-19 a pacjenci. Bardzo ważny apel zawodów medycznych

W obliczu epidemii koronawirusa sytuacja wymaga współdziałania. 19 marca przedstawiciele samorządów zawodów medycznych wystosowali wspólny apel do pacjentów. Foto: pixabay.com Drodzy Pacjenci, dbamy o Wasze zdrowie najlepiej jak potrafimy....

Zwolnienie lekarskie przez telefon?

W ostatnich dniach weszło w życie wiele przygotowanych przez ministra zdrowia aktów prawnych wprowadzających możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporady, co niewątpliwie odciąża placówki medyczne w dobie...

Czy lekarze stażyści pomogą w walce z epidemią?

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o tymczasowe wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią włączenie do walki z epidemią lekarzy stażystów. Foto: pixabay.com W szczególności chodzi o tych,...

Wycena do korekty!

W sprawie tej nie chodzi o same wyliczenia, nie na gruncie matematyki toczy się nasz spór z władzami publicznymi. I zapewne nie rachunkowość jest kluczem do wyjścia z tego kryzysu. Foto: pixabay.com O ile tematyka tych comiesięcznych...