18 maja 2024

Wkrótce nowelizacja ustawy o refundacji leków?

Rozpoczęcie prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty to tylko niektóre z punktów ostatniego dnia 4. posiedzenia Sejmu, które zakończyło się w czwartek 10 grudnia.

4. posiedzenie Sejmu VIII kadencji
Foto: Krzysztof Białoskórski

W pierwszym czytaniu posłowie rozpatrywali obywatelski projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Według wnioskodawców celem projektu jest m.in. zwiększenie dostępu pacjentów do leków refundowanych oraz podniesienie skuteczności leczenia chorych. Projekt przewiduje, że decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką będzie podejmował lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta i w oparciu o wiedzę lekarską.

Leki mają być refundowane w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, a nie – jak obecnie – wyłącznie zgodnie ze wskazaniami medycznymi wskazanymi przez producenta przy rejestracji medykamentu. Przy decyzji o refundacji leku będzie brana pod uwagę pięcioznakowa Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Proponowana nowelizacja zwalnia lekarzy z obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za przepisywane leki. Ich zadaniem będzie tylko przyporządkowanie danego leku do określonego stanu klinicznego według wyżej wymienionej klasyfikacji. Według autorów projektu dzięki zmniejszeniu obciążenia czynnościami administracyjnymi lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu na leczenie chorych.

Ponadto, zgodnie z projektem, apteki które kupiły leki po wyższej cenie niż ta obowiązująca po zmianie poziomu odpłatności, będą mogły je zwrócić do hurtowni po cenie zakupu. Dodatkowo pacjenci, którzy w ciągu roku kalendarzowego wydadzą na leki refundowane więcej niż trzykrotność płacy minimalnej (obecnie – 5250 zł), otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia zwrot tej nadwyżki.

Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jacek Krajewski (prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie). Dalej będą nad nim pracować posłowie, gdyż został skierowany do Komisji Zdrowia.

Źródło: Sejm