24 kwietnia 2024

refundacja kosztów leczenia i zakupu leków

Refundacja: kary wlepione lekarzom bezzasadne

Kary finansowe dla lekarzy za tzw. nienależną refundację zostały nałożone niesłusznie – ocenił Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej...

Klaudiusz Komor: Cyrk receptowy

W mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia o planowanych zmianach w systemie wystawiania recept. Pojawiły się też nieprawdziwe plotki o stanowisku NRL. Czas się z nimi...

Kara za receptę? NIL udostępnia wzory pism procesowych

Samorząd lekarski nie ustaje w staraniach nad zmianą przepisów, które nakładają obowiązek określania na receptach poziomu refundacji ordynowanych leków. Pomaga też lekarzom, na których Narodowy...

Ustawa refundacyjna zachęca do wytwarzania leków w Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nad którą prace trwały dwa lata. Foto: pixabay.com...

Ustawy zdrowotne. Co uchwalił Sejm?

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, które zakończyło się w czwartek 17 sierpnia 2023 r., rozpatrzono 30 ustaw. Kilka z nich dotoczy ochrony zdrowia – przewidują ważne...

Refundacja w cieniu referendum. Prezydium NRL przypomina

Sejm kontynuuje 81. posiedzenie. W czwartek 17 sierpnia 2023 r. obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia wniosku Rady Ministrów dotyczącego przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Foto: twitter.com/KancelariaSejmu Pod...

Szczepienia w aptekach w cieniu nowelizacji ustawy refundacyjnej

Z początkiem września rozpocznie się kolejny sezon szczepień ochronnych. Wciąż jednak nie wiadomo, jak potoczą się losy nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz jak będzie wyglądała wycena...

12 poprawek do nowelizacji ustawy refundacyjnej

Senatorowie zgłosili 12 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt...

Zagraniczni eksperci o refundacji leków (wideo)

W niektórych państwach lekarze nie są angażowani w określanie stopnia refundacji - mówią o tym zagraniczni eksperci w filmie opublikowanym na kanale Naczelnej Izby Lekarskiej...

Nowelizacja ustawy nie zadowala lekarzy i uderzy w pacjentów

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej ma się nijak do postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty - wskazuje...

Eksperci NRL o polityce lekowej

Niedobór leków i za wysoki poziom współpłacenia za nie pacjentów – to niektóre kwestie omówione w czasie ostatniego spotkania Zespołu ds. Farmakoterapii i Polityki Lekowej...

ChPL i refundacja a codzienna praca lekarza

O roli charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) i polityce refundacyjnej w praktyce lekarskiej dyskutowano 15 czerwca 2023 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) w trakcie konferencji...