19 czerwca 2024

refundacja kosztów leczenia i zakupu leków

Minister Izabela Leszczyna chce ugody z lekarzami

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL): - Nie można karać lekarzy za walkę z chorobą człowieka na jego wczesnym etapie rozwoju w zgodzie ze sztuką lekarską...

Recepty i social media a sprawa polska

O problemach z odczytywaniem pisma lekarskiego na receptach słyszał chyba każdy. Na ten temat są nawet anegdoty. Z chwilą pojawienia się e-recept dawne kłopoty zniknęły....

Stomatologia: PNRL o zmianach w świadczeniach gwarantowanych

Samorząd lekarski zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Czego dotyczą? Fot. pixabay.com Prezydium Naczelnej...

Refundacja: kary wlepione lekarzom bezzasadne

Kary finansowe dla lekarzy za tzw. nienależną refundację zostały nałożone niesłusznie – ocenił Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej...

Klaudiusz Komor: Cyrk receptowy

W mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia o planowanych zmianach w systemie wystawiania recept. Pojawiły się też nieprawdziwe plotki o stanowisku NRL. Czas się z nimi...

Kara za receptę? NIL udostępnia wzory pism procesowych

Samorząd lekarski nie ustaje w staraniach nad zmianą przepisów, które nakładają obowiązek określania na receptach poziomu refundacji ordynowanych leków. Pomaga też lekarzom, na których Narodowy...

Ustawa refundacyjna zachęca do wytwarzania leków w Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nad którą prace trwały dwa lata. Foto: pixabay.com...

Ustawy zdrowotne. Co uchwalił Sejm?

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, które zakończyło się w czwartek 17 sierpnia 2023 r., rozpatrzono 30 ustaw. Kilka z nich dotoczy ochrony zdrowia – przewidują ważne...

Refundacja w cieniu referendum. Prezydium NRL przypomina

Sejm kontynuuje 81. posiedzenie. W czwartek 17 sierpnia 2023 r. obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia wniosku Rady Ministrów dotyczącego przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Foto: twitter.com/KancelariaSejmu Pod...

Szczepienia w aptekach w cieniu nowelizacji ustawy refundacyjnej

Z początkiem września rozpocznie się kolejny sezon szczepień ochronnych. Wciąż jednak nie wiadomo, jak potoczą się losy nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz jak będzie wyglądała wycena...

12 poprawek do nowelizacji ustawy refundacyjnej

Senatorowie zgłosili 12 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt...

Zagraniczni eksperci o refundacji leków (wideo)

W niektórych państwach lekarze nie są angażowani w określanie stopnia refundacji - mówią o tym zagraniczni eksperci w filmie opublikowanym na kanale Naczelnej Izby Lekarskiej...