12 lipca 2024

Innowacyjne leki łatwiej dostępne

Polska poprawiła pozycję w zestawieniu W.A.I.T. Indicator opisującym dostępność do innowacyjnych leków. Awansowaliśmy o jedno miejsce i obecnie znajdujemy się na 20. pozycji wśród 36 uwzględnianych państw.

Fot. pixabay.com

Wynik Polski – 41 proc. dostępnych terapii – odbiega nieznacznie od średniej europejskiej, która wynosi 43 proc. Z danych INFARMA wynika, że obecnie refundowanych jest 69 ze 167 innowacyjnych technologii lekowych, jednak aż 83 proc. z nich jest refundowanych jedynie dla ograniczonej grupy pacjentów. Skrócił się natomiast czas od rejestracji do refundacji – z 827 dni rok temu do 804 dni w obecnym badaniu. Nadal jest to jeden z najgorszych wyników w całym zestawieniu.