25 lipca 2024

Minister Izabela Leszczyna chce ugody z lekarzami

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL): – Nie można karać lekarzy za walkę z chorobą człowieka na jego wczesnym etapie rozwoju w zgodzie ze sztuką lekarską i przede wszystkim wskazaniami medycznymi.

Fot. Ministerstwo Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska (NIL) od dawna angażuje się w pomoc lekarzom, na których Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nałożył wysokie kary finansowe za tzw. nienależną refundację. – Za nimi stoi siła argumentów, które poprzedzały także słuszne decyzje co do przepisanych preparatów. Udowodniliśmy to – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski.

– Cieszę się, że pani minister Izabela Leszczyna, w przeciwieństwie do poprzedników, nie jest na te argumenty odporna i wyszła z przełomową propozycją ugody z niesprawiedliwie ukaranymi lekarzami. To nasz wspólny sukces i, mam nadzieję, ostatnia prosta przed rozpoczęciem prac nad wprowadzeniem systemu automatyzacji procesu refundacji – dodaje szef samorządu lekarskiego, cytowany w komunikacie NIL.

Umorzenie kar finansowych

Jak poinformowała NIL na swojej stronie internetowej, minister zdrowia Izabela Leszczyna przyznała podczas niedawnego spotkania, że obecne przepisy proskrypcyjne w kontekście preparatów mlekozastepczych ograniczają swobodę leczenia najmłodszych pacjentów, a w zestawieniu z Kodeksem Etyki Lekarskiej – stawiającego dobro pacjenta na pierwszym miejscu – tworzą pewnego rodzaju klincz.

„Zaznaczyła, że karanie za pomoc chorym dzieciom jest niedopuszczalne. Przede wszystkim zaś podkreśliła swoją chęć do zawarcia ugody z ukaranymi lekarzami, która polegałaby na umorzeniu zasądzonych kar” – wskazano w komunikacie.

Pomoc samorządu lekarskiego

„Gazeta Lekarska” informowała wielokrotnie o tym, że wysokie kary finansowe nałożone przez NFZ spędzają sen z powiek lekarzom i ich pracodawcom. O tym, że NIL pomaga w rozwiązaniu problemu, też. – Jesteśmy ofiarami błędu urzędników – mówili lekarze w czasie spotkań z przedstawicielami resortu zdrowia.

Dzięki pomocy prawnej ze strony NIL lekarze mogli argumentować zasadność swoich decyzji oraz podnosić kwestię niejasnych przepisów dotyczących kwalifikacji refundacyjnej preparatów. Dla tych, którzy już uregulowali kary, ale chcieliby dochodzić swoich praw, udostępniono wzory pism procesowych.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska (NRL) powołała zespół niezależnych ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych, który jednogłośnie uznał, że istniały medyczne wskazania do przepisywania tych środków w rozpatrywanych sprawach, a kary za tzw. nienależną refundację były nałożone niesłusznie.