25 lipca 2024

Jest deklaracja współpracy, ale finansowania wciąż brak

Minister zdrowia potwierdziła na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy chęć współpracy z samorządem – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Minister Izabela Leszczyna. Fot. arch. NIL

Koleżanki i Koledzy, pozwólcie, że podzielę się kilkoma spostrzeżeniami z Nadzwyczajnego K rajowego Zjazdu Lekarzy. Uczestniczyli w nim lekarze i lekarze dentyści z całej Polski. Dwudniowe obrady dotyczyły Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Dyskusja nad naszymi najważniejszymi dokumentami była bardzo żywa. Każdy mógł przedstawić swoje zdanie i zaproponować poprawki. Wiele z nich zyskało uznanie delegatów. Sukcesem zakończyło się przegłosowanie nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej i nowego Kodeksu Wyborczego. Idziemy do przodu.

Budżet przeznaczony na stomatologię w ramach NFZ jest niższy niż przed rokiem. Po raz kolejny oscylujemy w okolicach 2 proc. wszystkich środków. Nie pozwoli to na rozwój stomatologii publicznej i ograniczy dostępność dla pacjentów. Brak wystarczającego finansowania odczują uczelnie kształcące przyszłych lekarzy dentystów.

Mamy braki w kadrze nauczającej. Praca akademików musi się opłacać. Konieczna jest korekta finansowa uwzględniająca wprowadzone zarówno w zeszłym, jak i w tym roku zmiany. Brakuje nowej wyceny stomatologii zachowawczej, dziecięcej i ortodoncji.

Potrzebujemy kontynuacji programów profilaktycznych dla najmłodszych pacjentów. To inwestycja w przyszłość. Wiele jest w tej dziedzinie do zrobienia. Na szczęście pani minister Izabela Leszczyna potwierdziła na Zjeździe chęć współpracy.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej