3 marca 2024

Kara za receptę? NIL udostępnia wzory pism procesowych

Samorząd lekarski nie ustaje w staraniach nad zmianą przepisów, które nakładają obowiązek określania na receptach poziomu refundacji ordynowanych leków. Pomaga też lekarzom, na których Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nałożył kary.

Foto: pixabay.com

O nienależnej refundacji stało się głośno kilka miesięcy temu, gdy NFZ zaczął wzywać lekarzy do zwrotu kosztów niektórych recept wystawionych na preparaty aminokwasowe dla dzieci.

NFZ zażądał m.in. 160 tys. zł od jednej z warszawskich lekarek, która przepisała preparat kilkunastu dzieciom z bardzo ciężką alergią. – Sama go nie wypiłam – broniła się lekarka. To jednak nie przekonało urzędników.

Na ten temat „Gazeta Lekarska” pisała wiele razy, między innymi tutaj:

Żeby zwrócić uwagę na problem, kilka miesięcy temu w sali posiedzeń Senatu RP odbyła się debata „Zdrowie dzieci. Refundacja w aspekcie dobra pacjentów” zorganizowana przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) i senator Agnieszkę Gorgoń-Komor. Debatę otworzył marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

– To bezprecedensowa sytuacja, gdy lekarze, kierując się dobrem pacjenta i postępując zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zostają ukarani przez Narodowy Fundusz Zdrowia – mówiła dr hab. Andrea Horvath, kierownik Zespołu Żywieniowego Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Lekarz rozpoznaje chorobę, więc jego wina w oznaczaniu refundacji jest żadna. Gniew pacjenta zwraca się jednak w naszym kierunku – podkreślił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Klaudiusz Komor. Dodał, że samorząd lekarski nie widzi uzasadnienia, by lekarze odpowiadali za decyzje szefa resortu zdrowia w zakresie refundacji.

„Gazeta Lekarska” relacjonowała debatę w Senacie tutaj:

 „W celu obrony niesłusznie ukaranych lekarzy przygotowana została analiza działań prawnych, które podjąć mogą indywidualni lekarze, aby zakwestionować nakładanie przez NFZ kar za przepisanie produktu objętego refundacją poza wskazaniami refundacyjnymi” – poinformowano 4 września w komunikacie na stronie NIL.

Samorząd lekarski udostępnia wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami finansowymi. „Jedno z nich dotyczy sytuacji przed wytoczeniem postępowania przez NFZ; drugie natomiast swoje zastosowanie znajdzie w już toczącym się postępowaniu” – informuje NIL.

Wzorami pism dysponuje Biuro Prawne NIL. Są one udostępniane na wniosek zainteresowanego lekarza – prośbę trzeba wysłać e-mailem na adres: rpl@nil.org.pl.