21 maja 2024

Stomatologia: PNRL o zmianach w świadczeniach gwarantowanych

Samorząd lekarski zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Czego dotyczą?

Fot. pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) pozytywnie ocenia poszerzenie kręgu pacjentów, którym przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych. Jest to bowiem propozycja bardzo dobrze przyjęta przez środowisko lekarzy dentystów i korzystna dla pacjentów.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, znieczulenie ogólne będzie można zastosować m.in. u pacjentów małoletnich niewspółpracujących, u pacjentów małoletnich, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego oraz pacjentów małoletnich z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, u których lęk związany z zabiegiem stomatologicznym może negatywnie wpłynąć na stan ogólny.

Samorząd lekarski wyraża jednak obawy czy system publicznej opieki zdrowotnej jest obecnie właściwie przygotowany do wprowadzenia tej zmiany, zwłaszcza w zakresie odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Brak odpowiedniego zaplecza, w tym przede wszystkim kadrowego, może spowodować wydłużenie kolejek do tego typu zabiegów, na czym mogą stracić dzieci z upośledzeniem i wielochorobowością. Należy zatem najpierw przeanalizować bazę ośrodków i zasoby personelu niezbędnego do udzielania tego rodzaju świadczeń.

Zastrzeżenia Prezydium NRL budzi ponadto brak jasnych procedur określających kto ma kierować na zabiegi w znieczuleniu ogólnym, a w szczególności, czy tylko lekarze dentyści posiadający specjalizację ze stomatologii dziecięcej, czy także dentyści bez tej specjalizacji z pedodoncji.

Prezydium NRL oczekuje również uzupełnienia koszyka świadczeń gwarantowanych przewidzianego w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o świadczenie – poradę lekarską. Jest to świadczenie bardzo potrzebne, gdyż często zdarzają się sytuacje udzielania porad przez lekarzy dentystów niezwiązanych z żadną procedurą obecną w koszyku świadczeń gwarantowanych.