22 maja 2024

Refundacja: kary wlepione lekarzom bezzasadne

Kary finansowe dla lekarzy za tzw. nienależną refundację zostały nałożone niesłusznie – ocenił Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej (NRL) po analizie konkretnych przypadków.

Fot. shuterstock.com

W skład zespołu weszły autorytety medyczne z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele lekarskich towarzystw naukowych.

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska (NIL), zespół pochylił się nad sprawą każdego ukaranego lekarza i we wszystkich przypadkach jednogłośnie wydano opinię pozytywną, potwierdzając, że decyzje lekarzy miały uzasadnienie medyczne.

– Nie ma już żadnych wątpliwości, że lekarze ratowali swoich pacjentów i należy im się za to podziękowanie, a nie kary. Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w tę niezwykle delikatną, ale jakże ważną sprawę dla całego środowiska lekarskiego – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

„Gazeta Lekarska” informowała wielokrotnie o tym, że wysokie kary finansowe nałożone przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) spędzają sen z powiek lekarzom i ich pracodawcom. O tym, że NIL pomaga w rozwiązaniu problemu, też. – Jesteśmy ofiarami błędu urzędników – mówili lekarze biorący udział w czasie jednego ze spotkań z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim w siedzibie NIL w ubiegłym roku.

Dzięki pomocy prawnej ze strony NIL lekarze mogli argumentować zasadność swoich decyzji oraz podnosić kwestię niejasnych przepisów dotyczących kwalifikacji refundacyjnej preparatów. Dla tych, którzy już uregulowali kary, ale chcieliby dochodzić swoich praw, nadal udostępniane są wzory pism procesowych.

– To, że udało nam się zebrać zespół specjalistów i ocenić postępowanie naszych koleżanek i kolegów to ogromny sukces i mam nadzieję, że decydenci bezzwłocznie podejmą odpowiednie kroki zadośćuczynienia niesłusznie ukaranym. Wszystkie nasze działania potwierdzają, że system refundacyjny jest niedoskonały i wymaga uaktualnienia, a moim zdaniem – zautomatyzowania – dodaje prezes Łukasz Jankowski. W jego ocenie należy znieść z lekarzy obowiązek określania poziomu refundacji.

Wyniki prac zespołu zostały przedstawione w czasie ostatniego posiedzenia Prezydium NRL. Teraz trafią na biurka decydentów w Ministerstwie Zdrowia i NFZ.