12 czerwca 2024

Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju

16 października Prezydent RP Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju składającą się z dziesięciu sekcji. Uroczystość wręczenia aktów jej członkom odbyła się w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckim.

Foto: andrzejduda.pl

Do obszarów, nad którymi ma pracować Narodowa Rada Rozwoju, należą:

 • gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
 • ochrona zdrowia;
 • wieś, rolnictwo;
 • samorząd, polityka spójności;
 • kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
 • bezpieczeństwo, obronność;
 • polityka zagraniczna;
 • nauka, innowacje;
 • edukacja, młode pokolenie, sport;
 • polityka społeczna, rodzina.

W skład Narodowej Rady Rozwoju weszli ludzie o różnych doświadczeniach i odmiennych poglądach. Zdaniem prezydenta pluralizm i różnorodność ma być gwarancją nowej jakości w debacie publicznej.

NRR ma przygotowywać opinie i ekspertyzy oraz opracowywać założenia i projekty inicjatyw legislacyjnych prezydenta. Powinna tworzyć rozwiązania w perspektywie wieloletniej, a nie jednej czy dwóch kadencji. Prezydent liczy na to, że stanie się ośrodkiem formułowania myśli strategicznych służących rozwojowi i innowacyjności.

Logotyp NRR

Do Sekcji Ochrona zdrowia zostali powołani:

 • dr Leszek Borkowski – koordynator sekcji,
 • Marek Balicki,
 • prof. dr hab. Piotr S. Czauderna,
 • dr Maciej Dercz,
 • prof. dr hab. Ewa B. Marcinowska-Suchowierska,
 • Maria Ochman,
 • dr hab. Piotr Przybyłowski,
 • prof. dr hab. Piotr Radziszewski.

Po uroczystości powołania członków NRR, w Sali Kolumnowej odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne poświęcone bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. System ochrony zdrowia z punktu widzenia uczestników systemu omówili Marek Balicki i Piotr Radziszewski, a problemy pacjentów i lekarzy przedstawili Leszek Borkowski i Piotr Czauderna.

Prezydent stwierdził, że potrzebuje ekspertów, specjalistów i doradców, z którymi będzie mógł pracować, których będzie mógł się radzić, których opinii będzie wysłuchiwał i których ekspertyzy będzie czytał. Między innymi na tej podstawie ma rozważać, które rozwiązanie – już na własną odpowiedzialność – zacznie wdrażać.

W dyskusji zabrali głos przedstawiciele związków zawodowych, pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów i Porozumienia Zielonogórskiego. Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej Wojciech Marquardt omówił największe wady systemu NFZ oraz złożył deklarację współdziałania samorządu lekarzy z NRR w zakresie niezbędnych zmian w systemie ochrony zdrowia.