13 czerwca 2024

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

Blisko 400 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyło w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w dniach 13-14 maja 2016 roku odbył się w Warszawie. Poniżej relacja z pierwszego dnia obrad.

IMG_0755 IMG_0726

IMG_0535 IMG_0788

IMG_0631 IMG_0786

20.02 Zakończenie pierwszego dnia obrad. Po kolacji na delegatów czeka występ zespołu muzycznego z Ukrainy (zdjęcia z występu są do zobaczenia tutaj).

20.01 Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia też projekt apelu do rektorów uczelni medycznych do stosowania tekstu Przyrzeczenia Lekarskiego tożsamego z zwartym w preambule Kodeksu Etyki Lekarskiej. Apel został przyjęty.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

20.00 Marek Jodłowski zgłosił autopoprawkę, aby dokument w sprawie powołania ekspertów był uchwałą zobowiązującą NRL do powołania zespołu, a nie apelem. Uchwałę przyjęto.

19.45 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków: wpłynęły dwa projekty apeli. Pierwszy to apel do NRL w sprawie powołania interdyscyplinarnego zespołu ekspertów do całościowej oceny przepisów KEL pod kątem jego ewentualnej nowelizacji. Trwa dyskusja nad tym projektem.

IMG_0790 IMG_0805

IMG_1054 IMG_1057

IMG_0832 IMG_0856

IMG_1072 IMG_1011

IMG_0775 IMG_0782

19.43 Po kilkugodzinnej obecności, minister Radziwiłł opuszcza obrady zjazdu.

19.27 – Został spełniony warunek kworum. Na zjazd przybyło 374 delegatów, co stanowi ponad 84 proc. ogólnej liczby delegatów bieżącej kadencji. Zgromadzenie jest uprawnione do głosowania i podejmowania uchwał – powiedział przewodniczący Komisji Mandatowej Marek Stankiewicz.

19.20 Prof. Michał Królikowski omawia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prawa lekarzy do odmowy wykonania świadczenia niezgodnego z ich sumieniem. Przypomniał, że TK stwierdził, że istota klauzuli sumienia jest związana z etosem wykonywania zawodu. Nie ma możliwości odgórnego narzucenia, jak ma pracować lekarz – ma po prostu działać w zgodzie z własnym sumieniem. Z drugiej strony nie może być tak, że szpital nie zapewni wykonania świadczenia danego rodzaju, chyba że nie ma go zakontraktowanego. W jego ocenie państwo powinno zapewnić dostęp do świadczeń, ale nie może nakazać konkretnemu lekarzowi wykonania go, jeśli jest ono niezgodne z jego sumieniem.  

IMG_0863 IMG_0866

IMG_0867 IMG_0868

IMG_0700 IMG_0542

IMG_0557 IMG_0560

IMG_0737 IMG_0917

18.58 Kolejnym punktem obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej w zakresie niezbędnym dla wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14) oraz wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. SK 16/07).

18.53 Trwają wybory kolejnych komisji. W skład Komisji Regulaminowej weszło 8 osób, a w Komisji Uchwał i Wniosków pracować będzie 17 delegatów.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

18.49 Wybory Komisji Mandatowej. W jej skład weszło 15 osób: Maciej Borowiecki, Małgorzata Filipowska, Waldemar Grabowski, Benedykt Kluz, Danuta Korniak, Andrzej Kuliński, Konrad Maćkowiak, Wojciech Ratajczak, Marek Stankiewicz, Zofia Waryszewska-Chrząstek, Jacek Zajączek, Lidia Klichowicz, Jan Włodzimierz Kardas, Łukasz Tyszler oraz Monika Bojarska-Łoś.

18.39 Sekretarzami zjazdu zostali: Stefan Antosiewicz, Stanisława Barańska, Jacek Kotuła, Jolanta Szczurko, Jacek Tętnowski, Jarosław Zawiliński i Maria Dura.

IMG_0566 IMG_0574

IMG_0582 IMG_0604

IMG_0608 IMG_0609

IMG_0824 IMG_0825

IMG_0616 IMG_0620

18.38 Zastępcami przewodniczącego zjazdu zostali: Andrzej Gałecki, Marta Klimkowska-Misiak, Grzegorz Krzyżanowski, Anita Pacholec, Andrzej Wojnar i Marcin Andrzej Tatrzański.

18.29  Dziękuję za zaufanie. Postaram się wywiązać z powierzonej funkcji jak najlepiej. Mam pilnować przestrzegania regulaminu i porządku obrad. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, do których został powołany. Proszę o nieskładanie projektów uchwał, stanowisk i apeli dotyczących innych spraw. Przypominam, że czas wystąpień jest ograniczony do 5 minut. Wystąpienie ad vocem 2 minuty powiedział prof. Krajewski.

18.25 Wybory przewodniczącego Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, został nim prof. Romuald Krajewski.

18.21 Zamknięcie oficjalnej części zjazdu; rozpoczyna się część robocza.

IMG_0628 IMG_0766

IMG_0435 IMG_0445

IMG_0457 IMG_0466

IMG_0469 IMG_0470

IMG_1065 IMG_1067

18.19 Wraz z bioetyką zaczęła się rozwijać biopolityka. Jak mówi Agnieszka Nogal, najpierw w postaci kontroli nad populacją (przed II wojną światową), później zaczęła być rozumiana jako normalizacja życia społecznego. Zaczęto wskazywać, co jest normą, a co odstępstwem od normy. Teraz, w ocenie profesor, biopolityka odradza się w jeszcze innej formie, co wyznacza nam nowe zadania.

18.14 Prof. Nogal: Bioetyka to nie tylko zagadnienie filozoficzne, ale też medyczne, prawnicze, medialne, społeczne. Bioetyka mówi o tym, że nowe możliwości mogą prowadzić do pozytywnych rezultatów, ale mogą też rodzić ryzyko skutków niepożądanych.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

18.09 Jak mówi prof. Agnieszka Nogal, bioetyka rozwinęła się dzięki rozwojowi technologii. Kiedyś postęp naukowy oceniano wyłącznie jako coś pozytywnego, ale teraz to się zmienia. W jej ocenie obserwujemy ryzyka związane z postępem technologicznym, rodzą się pytania, czy ze wszystkich oferowanych przez naukę możliwości należy korzystać. Kto ma podejmować decyzje? Pacjent? Lekarz? Na podstawie jakich danych?

17.56 Czas na wykład prof. Agnieszki Nogal „Bioetyka i biopolityka”.

IMG_0949 IMG_1006

IMG_0472 IMG_0474

IMG_0485 IMG_0489

IMG_0492 IMG_0500

IMG_0515 IMG_0529

17.52 Głos zabrał prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, a następnie prezes PPOZ Bożena Janicka. – Chciałam zwrócić uwagę na kwestię praw i obowiązków pacjentów. Obserwujemy zjawisko nadkonsumpcji świadczeń – powiedziała Janicka.

17.50 Zdzisław Szramik z OZZL: – Padło wiele słów na temat przyszłości służby zdrowia, ale usłyszeliśmy za mało konkretów. Otrzymujemy kolejne mgliste obietnice poprawy systemu ochrony zdrowia. Dopóki mamy świadczenia deficytowe, dopóty nie będzie dobrze. Trzeba odkłamać system, panie ministrze, będziemy pana wspierać, ale proszę aby pan pamiętał, o co walczymy.

17.37 Głos zabiera prof. Marian Zembala: – Życzę powodzenia ministrowi Radziwiłłowi. Minister ma wyjątkowo dużą władze, życzę, aby ją mądrze spożytkował.

17.35 – Dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem. To nie jest wiec, na którym obiecam wszystkim wszystko. Zachęcam do debaty i dialogu na temat proponowanych przez resort zdrowia rozwiązań, bo tylko tą drogą uda się wypracować najlepsze pomysły – zakończył minister zdrowia.

IMG_1058 IMG_1064

IMG_0426 IMG_0430

IMG_0423 IMG_0366

IMG_0369 IMG_0370

IMG_0375 IMG_0381

17.30 Głos z sali: – Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, apeluję o rozsądek i przyjrzenie się działaniom AOTMiT w zakresie wyceniania świadczeń. Minister odpowiada: –  Mówiłem o propozycjach wycen, wsłuchujemy się w opinie i krytykę. Jeszcze decyzje nie zapadły.

17.12 Konstanty Radziwiłł mówi o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz o wprowadzeniu akredytacji obowiązkowych dla jednostek ochrony zdrowia, gdzie musi być obligatoryjna prezentacja stanu w zakresie zakażeń szpitalnych i kilku innych parametrów. Wspomniał też o potrzebie stworzenia nowoczesnego systemu rekompensowania szkód medycznych bez osądzania o winie.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

17.03 Pytanie z sali do ministra Radziwiłła o zmiany w opiece stomatologicznej. Odpowiedział, że wycena świadczeń stomatologicznych wobec dzieci musi się zmienić.

16.58 Samorząd lekarski może czuć się bezpiecznie, dopóki ja jestem na Miodowej – podsumował swoje wystąpienie minister zdrowia.

IMG_0382 IMG_0391

IMG_0639 IMG_0657

IMG_0393 IMG_0399

IMG_0415 IMG_0420_new

IMG_0421 IMG_0363

16.49 – Minister zdrowia nie jest od tworzenia standardów postępowania medycznego. To rola środowisk lekarskich – na te słowa ministra sala zareagowała aplauzem. – Jest plan, aby w NIL były zbierane i uaktualniane standardy medyczne – dodał Konstanty Radziwiłł. Poinformował także, że koszyk świadczeń gwarantowanych wymaga odświeżenia, należy wprowadzić nowe produkty, czas też na nowe wyceny.

16.48 Resort przygotował już mapy  potrzeb zdrowotnych. Wprowadzone mają być również Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ). – Środki finansowe, polskie i europejskie, będą przyznawane tym, którzy pozytywnie przejdą tę ocenę – podkreślił Radziwiłł.

16.47 – Fenomenalne osiągnięcia medycyny, świetny personel, a z drugiej strony fatalna organizacja, niekończące się kolejki, brak poczucia bezpieczeństwa. To skutek uznania, że nie państwo, a rynek i pieniądz mają regulować system ochrony zdrowia. Zagubiliśmy się w takim myśleniu. Trzeba przejść z realizowania zysku na rzecz realizowania misji. Tu nie chodzi o wracanie do PRL-u, wzorujmy się na krajach Europy Zachodniej. Tam systemy służby zdrowia są chronione przed rynkiem, medycyna prywatna jest na marginesie i zwykle poza publicznym systemem – powiedział Radziwiłł. Zapowiedział odejście od obowiązku komercjalizacji SPZOZ-ów i stworzenie możliwości tworzenia nowych jednostek tego typu. – Jednostki samorządowe będą mogły zakupywać świadczenia zdrowotne dla obywateli – podkreślił.

16.35 Minister Radziwiłł mówi o potrzebie reformy systemu specjalizacyjnego, które poddano szerokiej konsultacji. – Mam nadzieję, że do końca tego roku będziemy mieli system specjalizowania się godny XXI wieku – informuje.

IMG_0318 IMG_0336

IMG_0347 IMG_0352

IMG_0292 IMG_0316

IMG_0322 IMG_0324

IMG_1022 IMG_1031

16.31 Minister zdrowia mówi m.in. o powołanym zespole, który będzie zajmował się sprawami systemowymi. – Chcemy stworzyć system obywatelski. Mamy 2,5 mln osób nieuprawnionych do świadczeń, z czego 500 tys. doświadczyło tego faktu w ubiegłym roku. Ta sytuacja jest niezgodna z konstytucją, niesolidarna, i nieopłacalna dla państwa – mówił Radziwiłł. Wspomniał też, że resort zdrowia i wojewodowie będą mieli kontrolę nadzorczą nad finansami przeznaczonymi na służbę zdrowia, że o 18 proc. wzrosła ilość miejsc na polskojęzyczne studia medyczne i będzie większy nacisk na rozwój centrów symulacji medycznej.

16.18 Przemawia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł: – Nie mogę ukryć wzruszenia, gdy stoję tu przed Państwem w tej nowej dla mnie roli. Przyszedłem podzielić się informacjami, którymi zajmujemy się w resorcie zdrowia. Plany mamy rozległe. Chciałbym na początek podkreślić, że decyzje nie są wypracowywane na Miodowej. Liczę na dialog, spotkania z ogromną liczbą organizacji pacjenckich i uczestników ochrony zdrowia, w tym oczywiście lekarzy.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

16.12  Już za kilkanaście dni w Warszawie odbędzie się Kongres Polonii Medycznej. Ponad 25 tys. lekarzy pracuje poza granicami Polski. Zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu – zachęcał prezes NRL.

16.08 – Zakończyliśmy w ubiegłym roku duży cykl szkoleń dla młodych lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem. Gorąco dziękuję poprzedniemu ministrowi zdrowia prof. Marianowi Zembali, dzięki któremu lekarze dentyści mogą wykonywać testy aparatów RTG co 24 miesiące. Walczyliśmy też o przywrócenie stażu podyplomowego, co dzięki przychylności ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła udało się dokonać. Myślę, że teraz czas na podniesienie wynagrodzeń młodym medykom. Liczymy na wsparcie również w tej kwestii – kontynuuje Maciej Hamankiewicz.

IMG_0142 IMG_0168

IMG_0183 IMG_0193

IMG_0921 IMG_0924

IMG_0204 IMG_0206

IMG_0208 IMG_0216

15.55 Maciej Hamankiewicz podsumowuje działalność NRL od czasu poprzedniego Zjazdu. Mówi m.in. o sprawie wniesionej przez NRL do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej działania lekarzy w zgodzie z własnym sumieniem. W wyroku Trybunał podkreślił, ze lekarze mają obowiązek działania w zgodzie z własnym sumieniem, bo to kwestia zachowania godności człowieka. – Możemy być dumni z tego wyroku – powiedział prezes NRL. Wspomina też o dotacji przyznanej NIL i okręgowym izbom lekarskim przez resort zdrowia na działalność  zapisaną w ustawie o samorządzie lekarskim. – Dziękuję za tę odważną decyzję – powiedział.

15.44 Na Zjazd przybył właśnie prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Waldemar Kostewicz. Uczestnicy śpiewają „Pieśń lekarzy”, skomponowaną przez wieloletniego prezesa PTL Jerzego Woy-Wojciechowskiego. – Każdy śpiewać może, trochę lepiej lub trochę gorzej – podsumował prof. Krzysztof Bielecki.

15.41 Ciąg dalszy części oficjalnej. Następuje wręczenie nagród dla lekarzy – sportowców „Sportowiec Roku 2015”. W kategorii „Kobieta” wygrała Anna Michałowska (OIL Lublin), w kategorii „Mężczyzna” zwyciężył Robert Lorkowski (OIL w Rzeszowie i OIL w Zielonej Górze), w kategorii „Debiut Roku” – Krzysztof Derkowski (WIL), a „Drużyną Roku” została drużyna piłkarska Medyk Zabrze (ŚIL w Katowicach).

15.31 Nadszedł moment na wręczenie odznaczeń „Meritus pro Medicis” przyznawanych członkom samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w uznaniu dla ich działalności na rzecz środowiska i samorządu lekarskiego. Odznaczenia otrzymali: lek. Stanisław Markowski (OIL Kielce), lek. Jacek Miarka (OIL Opole), lek. Waldemar Naze (OIL Łódź), lek. Konstanty Radziwiłł (OIL Warszawa), lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk (OIL Katowice), lek. Krzysztof Chomiczewski (WIL), lek. Maria Jakubowska (OIL Lublin), lek. Marian Janowski (OIL w Toruniu), lek. Teresa Korta (OIL Warszawa), lek. dent. Wiesław Latała (OIL Opole), lek. dent. Anna Lella (OIL Olsztyn), lek. Jerzy Matkowski (OIL Gdańsk), lek. Włodzimierz Nowatorski (OIL Płock). – To najbardziej zacni członkowie naszej lekarskiej społeczności – powiedział przewodniczący Kapituły prof. Romuald Krajewski.

IMG_0093 IMG_0097

IMG_0109 IMG_0137

IMG_1047 IMG_1051

IMG_0224 IMG_0238

IMG_0260 IMG_0266

15.25 Rozpoczyna się ceremonia nadania odznaczeń. Postanowieniem Prezydenta RP Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Jan Orzeł, Andrzej Podolecki, Jan Świątkowski i Teresa Korta. Srebrny Krzyż Zasługi dostali: Zbigniew Kuzyszyn i Anna Tarkowska.

15.19 Prezes NRL czyta list Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło. „Wiem, że wsparcie Państwa środowiska przyczyni się do stworzenia nowego oblicza polskiej służby zdrowia” – między innymi tymi słowami zwróciła się do lekarzy i lekarzy dentystów (cały list znajduje się tutaj). Prezes Hamankiewicz odczytał też fragmenty listu prof. Janusza Morysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Medycznych, a także prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

15.17 Prezes NRL odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Jestem przekonany, że rozpoczynające się dwudniowe debaty przyczynią się do integracji środowiska medycznego i rozwoju służby zdrowia w naszej Ojczyźnie. Doceniam, że namysł nad etyką lekarską zajmie tak ważne miejsce podczas tegorocznego spotkania. Dzieje medycyny pokazują, że zasady etyczne od zawsze przyświecały zadaniom medyków. Także współczesnemu dążeniu do skuteczności systemu ochrony zdrowia i wdrażaniu innowacji powinna towarzyszyć moralna refleksja o pracy lekarza. Dobrych lekarzy bardzo dzisiaj potrzeba. Lekarzy ceniących altruizm, dyskrecję, strzegących tajemnicy lekarskiej, ale i takich, którzy chroniąc życie ludzkie, dbają o rozwój nauk medycznych i doskonalą własny warsztat. Należy się Państwu wielki szacunek za tę rzetelną posługę” napisał prezydent w liście skierowanym do delegatów i uczestników XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy (w całości można go przeczytać tutaj).

15.15 – Dziś mamy 13 maja, piątek, XIII Zjazd Lekarzy. Być może nie buduje się trzynastego piętra, trzynastego pokoju. My patrzymy na te sprawy inaczej. Mam nadzieję, że ten zjazd będzie dobrze służył lekarzom, lekarzom dentystom i całemu społeczeństwu – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

IMG_0637 IMG_0638

IMG_0024 IMG_0057

IMG_0059 IMG_0069

IMG_0142 IMG_0153

IMG_0157 DSC08863

15.14 Oprócz ministra Radziwiłła i Zembali, wśród gości obecnych na sali są m.in.: doradca Marszałka Sejmu Andrzej Klarkowski, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Waldemar Kraska, członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Grażyna Sygitowicz, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki, członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zdzisław Szramik, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Katarzyna Łagoda.

15.08 Nadszedł czas na oddanie hołdu pamięci zmarłym lekarzom, zasłużonym działaczom samorządu lekarskiego, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na wieczny dyżur: Halinie Porębskiej, Barbarze Chodzińskiej, Stanisławowi Ciechowiczowi, Janowi Haftkowi, Przemysławowi Knastowi, Andrzejowi Nowińskiemu, Tadeuszowi Pawlusowi, Stanisławowi Pużyńskiemu, Marianowi Szczepańskiemu, Alojzie Warchał.

15.05 Wprowadzenie sztandaru Naczelnej Izby Lekarskiej; kilkuset delegatów z całego kraju odśpiewało hymn państwowy.

15.04 Przed momentem rozpoczął się XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy. Specjalnie na tę okazję z całego kraju przyjechało kilkuset delegatów. Pojawili się już m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i jego poprzednik Marian Zembala.

IMG_1076 IMG_1080

DSC08815 DSC08812

DSC08810 IMG_0001

IMG_0010 IMG_0015

IMG_0186 IMG_0007

12.01 W kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej w Warszawie rozpoczęła się Msza święta w intencji lekarzy, którą sprawują: Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezja Warszawsko-Praska ks. Arkadiusz Zawistowski oraz ks. prałat Władysław Grędowski.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

10.00 Ruszyła rejestracja delegatów na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy. Uczestnicy zbierają się w Hotelu Novotel Airport w Warszawie.

Obrady relacjonowali: Marta Jakubiak, Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak


O czym delegaci dyskutowali podczas poprzedniego zjazdu, który odbył się przed dwoma laty? Odpowiedź na to pytanie w naszych relacjach na żywo z tamtych dni: